CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیر سطوح مختلف اسانس مرزه خوزستانی(Satureja Khuzistanica) برعملکرد جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی گندم

عنوان مقاله: تاثیر سطوح مختلف اسانس مرزه خوزستانی(Satureja Khuzistanica) برعملکرد جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی گندم
شناسه (COI) مقاله: AFPICONF02_097
منتشر شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

لادن ماسوری - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
سمیه سالاری - استادیاران گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
محسن ساری - استادیاران گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
صالح طباطبایی وکیلی - استادیاران گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

خلاصه مقاله:
این آزمایش به منظور بررسی اثر اسانس مرزه خوزستانی بر عملکرد جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی گندم در قالب طرح کاملا تصادفی و با آرایش فاکتوریل 3÷2 با استفاده از 264 قطعه جوجه گوشتی سویه راس با چهار تکرار و 11 قطعه جوجه در هر تکرار به مدت 42 روز انجام گرفت. تیمارها شامل سطوح مختلف گندم(0 و 50 درصد جیره) و سطوح مختلف اسانس مرزه خوزستانی (0 ، 250 و 500 میلی گرم در کیلوگرم) بودند. نتایج بدست آمده نشان داد که مصرف خوراک در دوره آغازین، رشد و کل دوره تحت تاثیر معنی دار اثر متقابل گندم در اسانس قرار گرفت بطور یکه در دوره آغازین کمترین مصرف خوراک در تیمار حاوی 50 درصد گندم و بدون اسانس و بیشترین مصرف خوراک در تیمارهای شاهد و تیمار حاوی 50 درصد گندم و 500 میلی گرم در کیلوگرم اسانس مشاهده شد(0/05>p) در حالیکه در دوره رشد تیمار حاوی 50 درصد گندم و بدون اسانس و تیمار بدون گندم دارای 250 میلی گرم در کیلوگرم اسانس کمترین و تیمارهای شاهد و سطح صفر گندم و 500 میلی گرم در کیلوگرم اسانس بیشترین مصرف خوراک را به خود اختصاص دادند(0/05>p)اما در کل دوره تیمار شاهد و تیمار بدون گندم و 500 میلی گرم در کیلوگرم اسانس بیشترین و تیمار دارای 50 درصد گندم و بدون اسانس کمترین مصرف خوراک رانشان دادند(0/05>p) در ارتباط با افزایش وزن اثر متقابل گندم در اسانس در دوره ی آغازین و نیز کل دوره معنی دار شد(0/05>P) بطوریکه در دوره آغازین تیمارحاوی 50 درصد گندم بدون اسانس کمترین افزایش وزن و تیمار شاهد بیشترین و در کل دوره تیمار حاوی 50 درصد گندم و بدون اسانس کمترین و تیمار حاوی 500 میلی گرم در کیلوگرم اسانس و بدون گندم بیشترین افزایش وزن رانشان دادند(0/05>P) در ارتباط با ضریب تبدیل خوراک اثرات متقابل معنی دار نشد اما در دوره رشد و کل دوره ضریب تبدیل خوراک تحت تاثیر معنی دار اثر اصلی اسانس قرار گرفت بطوریکه تیمارهای حاوی اسانس کمترین ضریب تبدیل را درمقایسه با تیمار بدون اسانس داشتند. در بین سطوح مختلف اسانس سطح 250 میلی گرم در کیلوگرم بهترین ضریب تبدیل خوراک را نشان داد(0/05>P)

کلمات کلیدی:
جوجه گوشتی، اسانس مرزه خوزستانی، ضریب تبدیل، گندم

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-AFPICONF02-AFPICONF02_097.html