CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی خشک سالی های اخیر دامنه جنوبی البرز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حبله رود)

عنوان مقاله: ارزیابی خشک سالی های اخیر دامنه جنوبی البرز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حبله رود)
شناسه (COI) مقاله: AFPICONF02_153
منتشر شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

حمید کریمی - دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه لرستان،
علی حقی زاده - استادیار گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه لرستان
سمیه سادات سید علی - دانش آموخته کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه سمنان

خلاصه مقاله:
خشک سالی یک پدیده تکرار شونده اقلیمی است که ممکن است به اشتباه یک پدیده تصادفی در نظر گرفته شود. لذا وقوع خشک سالی در هر نوع اقلیمی ممکن است رخ دهد، اما ویژگی های آن از یک ناحیه به ناحیه دیگر متفاوت است. در این مطالعه پس از بررسی ایستگاه های سینوپتیک حوزه آبخیز حبله رود، 10 ایستگاه باران سنجی انتخاب گردید و داده های بارش سالانه ثبت شده در آن ها برای به دست آوردن شاخص خشک سالی تجزیه و تحلیل شد و مقادیر SPI ،PNPI و SIAP محاسبه شد. براساس نتایج این بررسی و بر طبق نتایج حاصله خشک سالی با درجات مختلف در کلیه ایستگاه ها به وقوع پیوسته است. براساس شاخص های PNPI و SPI سال های نرمال و براساس شاخص SIAP تر سالی در منطقه تداوم بیشتری داشته اند. بیش ترین وقوع خشک سالی براساس شاخص PNPI مربوط به 2 ایستگاه انزها و جلیزجند( با فراوانی 30 درصد)، براساس شاخص SPI مربوط به 4 ایستگاه گنداب، سیمین دشت، لزور و بنکوه ( بافراوانی 16/67 درصد) براساس شاخص SIAP مربوط به 4 ایستگاه گنداب، انزها، جلیزجند ونجقدر( بافراوانی 50 درصد) بوده است. براساس شاخص های SIAP +PNPI و SPI فراگیرترین خشک سالی مربوط به دهه سوم( به ترتیب با فراوانی 29 درصد،48 درصد و 15 درصد) بوده است.

کلمات کلیدی:
خشک سالی، حوزه آبخیز حبله رود، SPI ،DPI،PNPI

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-AFPICONF02-AFPICONF02_153.html