CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیر سطوح مختلف تنش شوری بر روی ترکیبات جذب کننده UV و میزان نشت یونی در دو ژنوتیپ اروپائی 11486 و همدانی گیاه دارویی رازیانه

عنوان مقاله: تاثیر سطوح مختلف تنش شوری بر روی ترکیبات جذب کننده UV و میزان نشت یونی در دو ژنوتیپ اروپائی 11486 و همدانی گیاه دارویی رازیانه
شناسه (COI) مقاله: AFPICONF02_157
منتشر شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

اعظم کشانی همدانی - دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) اصفهان، ایران
فروغ مرتضایی نژاد - دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران
لیلی صفایی - مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان اصفهان

خلاصه مقاله:
این پژوهش در سال زراعی 1392-1391 انجام گرفت. کرت های اصلی به 3 سطح شوری آب آبیاری شامل شاهد(آب چاه با شوری 2 دسی زیمنس برمتر) و مخلوط کردن آب و نمک (NaCl) در محل آزمایش به مقدار شوری 5و 8 دسی زیمنس بر متر تعلق گرفت و کرت های فرعی به دو ژنوتیپ رازیانه اروپایی (11486) و همدانی اختصاص داده شد. برگ های گیاهان برای اندازه گیری صفات در مرحله گلدهی کامل برداشت گردید. ترکیبات جذب کننده UV بوسیله دستگاه اسپکتوفنومتری اندازه گیری شد و میزان نشت یونی نیز بوسیله دستگاه EC متر اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که در ترکیبات جذب کننده UV هر دو ژنوتیپ تفاوت معنی داری وجود نداشت ولی اثر شوری بر روی نشت یونی در سطح یک درصد معنی دار بود و در هر دو ژنوتیپ در هر سه سطح شوری روند افزایش داشت که در ژنوتیپ اروپایی این روند مشهودتر بود.

کلمات کلیدی:
تنش شوری، رازیانه، ترکیبات جذب کننده UV، نشت یونی، دستگاه EC متر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-AFPICONF02-AFPICONF02_157.html