CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اثر منبع گرده بر میزان هورمون های ABA, IBA و آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز در مراحل جوانه زنی بذور حاصل از دورگ گیری بادام شاهرود12 با ارقام اسکندر و تونو

عنوان مقاله: اثر منبع گرده بر میزان هورمون های ABA, IBA و آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز در مراحل جوانه زنی بذور حاصل از دورگ گیری بادام شاهرود12 با ارقام اسکندر و تونو
شناسه (COI) مقاله: AFPICONF02_177
منتشر شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

سید هاتف قریشی راد - گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران
طاهره حسنلو - بخش فیزیولوژی ملکولی، موسسه بیوتکنولوژی کشاورزی، کرج، جاده ماهدشت، کرج، ایران
علی ایمانی - بخش باغبانی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، ایران

خلاصه مقاله:
این تحقیق طی سال های 1390 و1391 در ایستگاه تحقیقات باغبانی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی با هدف ارزیابی اثر نوع دانه گرده دهنده بر میزان هورمون های ABA و IBA آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز در مراحل قبل و بعد از جوانه زنی بذور حاصل از دو رگ گیری بادام شاهرود12 با ارقام اسکندر و تونو انجام شد. نتایج کلی این تحقیق نشان داد که اثر دانه های گرده رقم اسکندر و تونو بر میزان هورمون های ABA و IBA آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز بذر رقم شاهرود 12 معنی دار شد. به طوری که بذرهای حاصل از تلاقی دو رقم اسکندر و شاهرود 12 به طور معنی داری دارای میزان بالاتری از هورمون های آبسیزیک اسید و ایندول استیک اسید بودند. میزان هورمون های آبسیزیک اسید و ایندول بوتریک اسید در بذور حاصل از این تلاقی به طور متوسط 5/66 و2/14میکرومول بر گرم بود در حالی که مقدار این هورمون در بذرهای حاصل از تلاقی دو رقم تونو و شاهرود 12 به طور متوسط 0/9 و 0/83 میکرومول بر گرم بود. میزان فعالیت آنزیم کاتالاز به طور معنی داری در بذر های حاصل از تلاقی دو رقم تونو و شاهرود 12 از بذرهای حاصل از تلاقی دو رقم اسکندر و شاهرود 12 بالاتر بود ولی از لحاظ میزان فعالیت هورمون پراکسیداز با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشتند.

کلمات کلیدی:
جوانه زنی، بادام، آنزیم، هورمون

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-AFPICONF02-AFPICONF02_177.html