CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر کود ورمی کمپوست و کود نیتروژن و کود فسفر،برمیزان اسانس و درصد کامازولن گیاه داروئی بابونه آلمانی Matricaria Chamomille

عنوان مقاله: بررسی تاثیر کود ورمی کمپوست و کود نیتروژن و کود فسفر،برمیزان اسانس و درصد کامازولن گیاه داروئی بابونه آلمانی Matricaria Chamomille
شناسه (COI) مقاله: AFPICONF02_207
منتشر شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

ساره محمد ابراهیم زاده سپاسگزار - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
محمد رضا توکلو - استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، گروه کشاورزی بجنورد ایران
کبری ایزانلو - استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، گروه کشاورزی بجنورد ایران

خلاصه مقاله:
کاربرد صنعتی گیاهان داروئی و تولیدات مرتبط با ترکیبات آن ها در دهه اخیر، تولید انبوه مواد طبیعی گیاهی را می طلبد تا جایگزین ترکیبات شیمیایی گردد و امکان صادرات و ارز آوری فراهم کند. بابونه آلمانی با نام علمی Matricaria Chamomille یک گیاه داروئی اسانس دار است. بدین منظور آزمایشی به صورت طرح بلوک کامل تصادفی با 4 تکرار در سال 1393 در مزرعه ای از شهرستان شیروان «زورتانلو»در شش سطح:1-شاهد2-ورمی کمپوست،3-نیتروژن و فسفر مورد نیاز تماما به صورت شیمیایی4- ورمی کمپوست+50درصد نیتروژن+فسفر5- ورمی کمپوست+50 درصد نیتروژن+50 فسفر6- ورمی کمپوست+ نیتروژن+ 50 درصد فسفر اجرا شد. بیشترین و کمترین میزان اسانس به ترتیب در تیمارهای ورمی کمپوست+50 درصد نیتروژن+50 درصد فسفر (1/608 گرم در متر مربع) و شاهد(0/655 گرم در متر مربع) مشاهده شد. بالاترین درصد کامازولن(19/52 درصد) و کمترین درصد کامازولن 13/44 درصد) نیز به ترتیب متعلق به تیمار ورمی کمپوست+50 درصد نیتروژن+50 درصد فسفر و تیمار شاهد شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار آماری MSTAT – C و مقایسه میانگین داده ها توسط آزمون LSD در سطح احتمال یک و پنج درصد انجامم شد.

کلمات کلیدی:
بابونه Chamomille، کود ورمی کمپوست، میزان اسانس، درصد کامازولن

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-AFPICONF02-AFPICONF02_207.html