CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی اثر جهش زائی EMS بر روی وزن خشک گیاه داروئی به لیمو

عنوان مقاله: بررسی اثر جهش زائی EMS بر روی وزن خشک گیاه داروئی به لیمو
شناسه (COI) مقاله: AFPICONF02_210
منتشر شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا معلومی - کارشناس ارشد گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، ایران
سحر عبدی - کارشناس ارشد گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، ایران

خلاصه مقاله:
القا جهش روشی برای افزایش تنوع ژنتیکی می باشد که در اصلاح گیاهان مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق تغییرات مورفلوژیکی حاصل از اثر القای موتاسیون توسط موتاژن شیمیایی اتیل متیل سولفاتات بر افزایش میزان وزن خشک گیاه داروئی به لیمو مورد ارزیابی قرار گرفت. پروژه به وسیله آزمایش فاکتوریل در دو سطح زمانی 30 و 60 دقیقه و چهار غلظت EMS(100،75،50،25) μΜ میکرومولار در غالب طرح کامل تصادفی اجرا گردید. بدین منظور پس از خارج نمودن گیاهچه های رشد یافته از محیط کشت بافتی، در معرض غلظت های ذکر شده از ماده شیمیایی EMS قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس در بررسی وزن خشک نمونه های گیاهی تیمار شده با EMS نشان داد که درغلظت ها و تیمارهای زمانی ذکر شده برای این صفت اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1% ایجاد شده است. درمقایسه میانگین های بدست آمده با آزمون دانکن در مورد تاثیر غلظت های EMS بر وزن خشک بدست آمده، در غلظت 50 میکرومولار و زمان 30 دقیقه بالاترین (0/06) گرم وزن خشک نسبت به گیاه شاهد(0/04) بدست آمده است.

کلمات کلیدی:
به لیمو، موتاژن، کشت بافت، وزن خشک، EMS

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-AFPICONF02-AFPICONF02_210.html