CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اثر بسترهای متفاوت کشت بر ویژگی های رویشی و زایشی گازانیا (Gazania hybrida) در شرایط بام سبز

عنوان مقاله: اثر بسترهای متفاوت کشت بر ویژگی های رویشی و زایشی گازانیا (Gazania hybrida) در شرایط بام سبز
شناسه (COI) مقاله: AFPICONF02_220
منتشر شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

طاهره بهرامی - دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان زینتی گروه علوم باغبانی دانشگاه شهرکرد
وحید روحی - استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه شهرکرد
عبدالرحمن محمد خانی - دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه شهرکرد
سعید ریزی - استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه شهرکرد

خلاصه مقاله:
بام سبز یکی از رویدادهای نو در معماری و شهرسازی و برخاسته ازمفاهیم توسعه ی پایدار است که از آن می توان به منظور افزایش سرانه فضای سبز و ارتقای کیفیت محیط زیست بهره برد. به منظور بررسی اثر برخی از بسترهای کشت بر رشد و نمو گیاه گازانیا آزمایشی به صورت فاکتوریل با استفاده از فاکتورهای ورمی کمپوست و پوست برنج در قالب طرح کاملا تصادفی با 9 تیمار و 3 تکرار در سال 1393 به اجرا درآمد. مقایسه میانگین ها توسط آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال 5% انجام شد. نتایج نشان داد، تیمار ورمی کمپوست تاثیر معنی داری بر تعداد گل، قطر گل، ارتفاع ساقه داشته ولی بر قطر ساقه تاثیری نداشته است. همچنین در بیشتر صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری بین تیمارهای اعمال شده و تیمار شاهد(بدون ورمی کمپوست و پوست برنج) وجود داشت. ورمی کمپوست به همراه پوست برنج باعث افزایش گلدهی گردید.

کلمات کلیدی:
بادام سبز، بسترهای کشت، پوشش گیاهی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-AFPICONF02-AFPICONF02_220.html