CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی اثر تیمار های هورمونی اسید جیبرلیک، کینتین، سالیسیلیک اسید بر صفات پیاز زعفران زراعی (Crocus sativus L.)

عنوان مقاله: بررسی اثر تیمار های هورمونی اسید جیبرلیک، کینتین، سالیسیلیک اسید بر صفات پیاز زعفران زراعی (Crocus sativus L.)
شناسه (COI) مقاله: AFPICONF02_228
منتشر شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

پریسا معین - دانشجوی ارشد گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
فروغ مرتضایی نژاد - استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

خلاصه مقاله:
زعفران گیاهی علفی،چندساله، از جنس کروکوس و متعلق به خانواده زنبقیان است. در بین 85 گونه شناخته شده از این گیاه زعفران زراعی اهمیت ویژه ای دارد. زعفران ازمهم ترین گیاه دارویی و ادویه ای است که ترکیب کروسین موجود در کلاله آن علیه سلول هیا سرطانی عملکرد خوبی دارد. اسانس موجود در کلاله آن اثرمحرک بر سیستم اعصاب دارد و مواد تلخ موجود در آن به هضم غذا نیز کمک می کند. این گیاه دارویی و ادویه ای در کشورهای اسپانیا، ایتالیا، هند،مراکش کشت و کار می شود. باتوجه به اینکه بیش از 90 درصد سطح زیر کشت زعفران دنیا به ایران اختصاص دارد ولی عملکرد آن درمقایسه با سایر کشورها پایین می باشد و از آن جایی که زعفران یک گیاه پیازی است و بهبود کیفیت پیاز بر گل آوری این گیاه تاثیر به سزایی دارد. این تحقیق به بررسی اثر سه هورمون جیبرلیک اسید،کینتین، سالیسیلیک اسید بر صفات پیاز زعفران پرداخته است. این آزمایش که به صورت فاکتوریل، در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه فاکتور هورمونی اسید جیبرلیک در سه سطح (200،100،0) سالیسیلیک اسید در سه سطح (100،50،0) و کینتین در سه سطح (20،10،0) قسمت در میلیون و در سه تکرار می باشد اجرا شد. محلول پاشی در اسفند ماه به فاصله 15 روز یک بار در سه نوبت بر روی بوته های سبز زعفران انجام شد. نتایج نشان داد که اثر متقابل سه هورمون توام با یکدیگر بر تعداد پیازچه، وزن کل پیاز و وزن بزرگترین پیاز زعفران معنی دار شده است. براین اساس مقایسه میانگین حاصل از آن ها نشان داد که تیمار 50ppm سالیسیلیک اسید با 10 ppm کینتین توام با یکدیگر بیشترین مقدار را از نظر صفت بزرگترین پیازدارا بوده است. تیمار 200 ppm جیبرلین با 20ppm کینتین بیشترین مقدار در صفت وزن کل پیاز دارا بوده است. تیمار 100ppm سالیسیلیک اسید بیشترین تعداد پیازچه را نسبت به شاهد دارا بوده است.

کلمات کلیدی:
زعفران، جیبرلیک اسید، اسید سالیسیلیک، کینتین، تعداد پیازچه، وزن پیازچه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-AFPICONF02-AFPICONF02_228.html