CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی دینامیسم جمعیت و اندازه گیری سنین مختلف پورگی سنک قوزه پنبه،Creontiades pallidus Ramber (Hemi.: Miridae) در مزارع پنبه شهرستان سبزوار

عنوان مقاله: بررسی دینامیسم جمعیت و اندازه گیری سنین مختلف پورگی سنک قوزه پنبه،Creontiades pallidus Ramber (Hemi.: Miridae) در مزارع پنبه شهرستان سبزوار
شناسه (COI) مقاله: AFPICONF02_238
منتشر شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

مجتبی لطف آبادی - گروه گیاهپزشکی،دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد، تهران
حبیب عباسی پور - گروه گیاهپزشکی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد، تهران
امیر ریوندی - ایستگاه تحقیقات کشاورزی سبزوار، خراسان رضوی، ایران
علیرضا عسکریان زاده - گروه گیاهپزشکی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد، تهران

خلاصه مقاله:
سنک قوزه پنبه،Creontiades pallidus Ramber (Hemi.: Miridae) یکی ازمهم ترین آفات پنبه در استان خراسان رضوی می باشد. این حشره در سال های اخیر همواره آفتی جدی برای پنبه کاری های مناطق شرق کشور(خراسان رضوی) بویژه منطقه سبزوار بوده است. به منظور بررسی نوسانات جمعیت سنک قوزه روی ارقام مختلف پنبه(شامل ارقام بختگان، خرداد، ساحل، سپید، مهر،ورامین) در منطقه سبزوار و ارزیابی ارقام مختلف از لحاظ مقاومت به سنک قوزه پنبه آزمایشی در طی سال 93-1392 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی سبزوار و روستای دامرود واقع در بخش روداب شهرستان سبزوار انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 6 رقم و در 4تکرار انجام شد. بدین منظور ده بوته به طور تصادفی انتخاب گردید و به صورت هفتگی شمارش تعداد سنک بر روی آنها انجام گردید. برای شمارش تعداد سنک ها نمونه برداری از جمعیت سنک به صورت هفتگی تنظیم شد و با توجه به اوج فعالیت روزانه آفت، نمونه برداری ها در طول روز بین ساعت 16 تا 19 بعدازظهر انجام گرفت. در سال 1392 تعداد چهارده نوبت نمونه برداری از تاریخ 14 تیرماه لغایت 14 مهر ماه 1392 انجام شد. در هر نوبت نمونه برداری تعداد حشرات کامل و پوره های سنک قوزه پنبه، شمارش و ثبت گردید. اندازه گیری پوره های سنین مختلف به دو روش انجام گردید. در روش اول حشره در زیر میکروسکوپ با عدسی مدرج قرار داده شد و اندازه قسمت های مختلف بدن سنک ثبت گردید. در روش دوم، حشره در زیر بینوکولار قرار داده شد و به وسیله خط کش با صفحه ی مدرج 0/1 میلی متری اندازه گیری انجام گردید. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر رقم روی نوسانات جمعیت سنک قوزه پنبه در سطح احتمال یک درصد معنی دار گردید. اثر نوع رقم باعث افزایش تعداد سنک گردید که بیشترین تعداد سنک مربوط به رقم ورامین و کمترین آن مربوط به رقم مهر می باشد. همچنین نتایج حاصله نشان داد که بیشترین تعداد سنک مربوط به تاریخ 25 مرداد ماه و کمترین آن مربوط به تاریخ 12مهر ماه می باشد. همچنین خصوصیات مراحل مختلف پورگی و حشرات بالغ نر و ماده ارائه شده است.

کلمات کلیدی:
سنک قوزه پنبه، دینامیسم جمعیت، سنین پورگی، سبزوار

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-AFPICONF02-AFPICONF02_238.html