CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی خسارت سنک قوزه پنبه، Creontiades pallidus Ramber (Hemi.: Miridae) روی ارقام مختلف پنبه درمنطقه سبزوار

عنوان مقاله: ارزیابی خسارت سنک قوزه پنبه، Creontiades pallidus Ramber (Hemi.: Miridae) روی ارقام مختلف پنبه درمنطقه سبزوار
شناسه (COI) مقاله: AFPICONF02_239
منتشر شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

مجتبی لطف آبادی - گروه گیاهپزشکی،دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد، تهران
حبیب عباسی پور - گروه گیاهپزشکی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد، تهران
امیر ریوندی - ایستگاه تحقیقات کشاورزی سبزوار، خراسان رضوی، ایران
علیرضا عسکریان زاده - گروه گیاهپزشکی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد، تهران

خلاصه مقاله:
سنک قوزه پنبه،Creontiades pallidus Ramber (Hemi.: Miridae) یکی ازمهم ترین آفات پنبه در استان خراسان رضوی می باشد. این حشره در سال های اخیر همواره آفتی جدی برای پنبه کاری های مناطق شرق کشور(خراسان رضوی) بویژه منطقه سبزوار بوده است. به منظور ارزیابی خسارت سنک قوزه پنبه روی ارقام مختلف پنبه(شامل ارقام بختگان، خرداد، ساحل، سپید، مهر، ورامین) در منطقه سبزوار و ارزیابی ارقام مختلف از لحاظ مقاومت به سنک قوزه پنبه آزمایشی در طی سال 93-1392 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی سبزوار و روستای دامرود واقع در بخش روداب شهرستان سبزوار انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 6 رقم و در 4 تکرار انجام شد. روش کار به این صورت انجام گرفت که در هر کرت آزمایشی ده بوته به طور ثابت تا پایان طرح در نظر گرفته شد. به این صورت که اطراف این ده بوته نوار پارچه ای بسته شد و در هر بار شمارش، تعداد خال های سیاه ناشی از تغذیه سنک تمام فوزه های یک بوته شمارش شد و در انتها میانگین ده بوته ثبت گردید. در طی سال تعداد چهارده نوبت نمونه برداری از تاریخ 14 تیر ماه لغایت 14 مهر ماه 1392 انجام شد. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که نوع رقم برمیزان خسارت در سطح احتمال یک درصد معنی دار است. مقایسه میانگین تیمارهای رقم نشان داد که رقم بختگان بیشترین و رقم مهر کمترین میزان خسارت را در بین ارقام مورد مطالعه داشت.

کلمات کلیدی:
سنک قوزه پنبه، خسارت، رقم ، سبزوار

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-AFPICONF02-AFPICONF02_239.html