CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اثر مولفه های زمان و شرایط نگهداری بر شکست سختی بذر در یونجه، خلر و ماشک در شرایط آب و هوایی اسفراین

عنوان مقاله: اثر مولفه های زمان و شرایط نگهداری بر شکست سختی بذر در یونجه، خلر و ماشک در شرایط آب و هوایی اسفراین
شناسه (COI) مقاله: AFPICONF02_240
منتشر شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیده محبوبه میر میران - مربی کشاورزی دانشگاه پیام نور، جمهوری اسلامی ایران
فاطمه فاطمی نیک - مربی کشاورزی دانشگاه پیام نور، جمهوری اسلامی ایران، دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه فردوسی مشهد
احسان کشمیری -

خلاصه مقاله:
این تحقیق به منظور مطالعه روند شکست سختی بذر در یونجه Mediacgo sativa cv. Hamedani و ارقام محلی خلر و ماشک تحت تاثیر زمان و شرایط محیطی در اسفراین انجام شد. پس از پایان دوره رشد فیزیولوژیک مرتع و ریزش غلاف ها سه تیمار زیر روی بذرها انجام شد:1- قرار دادن بذور بطور مستقیم در معرض شرایط محیطی 2- باقی گذاردن بذور بطور طبیعی در بقایای مرتع3- نگهداری بذور در انبار. مقدار شکست درصد سختی بذر با استفاده از طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل و بصورت کرت های خرد شده درزمان مقایسه شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که با گذشت زمان درصد شکست سختی بذر افزایش می یابد. شرایط نگهداری اثر معنی داری بر درصد شکست سختی بذر داشت بطوریکه بیشترین درصد شکست سختی بذر مربوط به نگهداری بذر در معرض مستقیم شرایط محیطی و کمترین میزان شکست سختی بذر مربوط به نگهداری بذر در انبار بود. همچنین بیشترین درصد شکست سختی بذر در اثر نگهداری بذر در معرض مستقیم شرایط محیطی و در اردیبهشت ماه اتفاق افتاد. درمیان لگوم های مورد مطالعه بیشترین درصد شکست سختی بذر مربوط به گیاه خلرونگهداری آن در معرض مستقیم شرایط محیطی بود و کمترین میزان شکست نیز برای گیاه یونجه و نگهداری بذر در انبار بدست آمد.

کلمات کلیدی:
یونجه، خلر، ماشک، زمان، سختی بذر، شرایط نگهداری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-AFPICONF02-AFPICONF02_240.html