CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اثر استفاده از ال - کارنیتین در جیره غذایی بر صفات تولیدی جوجه گوشتی The effect of L- Carnitin in the diet on performance of broiler chicken

عنوان مقاله: اثر استفاده از ال - کارنیتین در جیره غذایی بر صفات تولیدی جوجه گوشتی The effect of L- Carnitin in the diet on performance of broiler chicken
شناسه (COI) مقاله: AFPICONF02_277
منتشر شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

امین مرآتی - دانش آموخته کارشناسی ارشد، پرورش و مدیریت تولید طیور دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، ایران
علی نوری امامزاده - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گروه علوم دامی، گرمسار، ایران
علی اکبر یعقوب فر - عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی ایران

خلاصه مقاله:
این مطالعه به منظور بررسی اثر استفاده از ال - کارنیتین در جیره غذایی بر صفات تولیدی وزن بدن، افزایش وزن روزانه، مصرف خوراک روزانه و ضریب تبدیل غذایی جوجه های غذایی در دوره های رشد(14 تا 28 روزگی) و پایانی (29 تا 49 روزگی) انجام شد. تعداد 96 قطعه جوجه درسن 14 روزگی از نژاد راس 308 با درنظر گرفتن وزن نزدیک به میانگین گله انتخاب و به طور تصادفی بین 8 واحدآزمایشی (2 گروه آزمایشی و 4 تکرار برای هر گروه آزمایشی) توزیع شدند. گروه های آزمایشی شامل گروه شاهد با مصرف جیره غذایی پایه بدون کارنیتین و گروه ال کارنیتین با مصرف جیره غذایی دارای 200 PPm در هر کیلوگرم جیره غذایی بودند یافته های آزمایش نشان داد که افزودن ال-کارنیتین به جیره غذایی سبب وزن بدن بیشتر(p<0/05) جوجه های گوشتی در سنین 42،35،28،21 و 49 روزگی شد همچنین تغذیه ال-کارنیتین به جوجه های گوشتی افزایش وزن بیشتری را در دوره های سنی 14 تا 28 و 14 تا 49 روزگی داشت (p<0/05) ولی این اثر در 29 تا 29 روزگی نداشت. مصرف خوراک روزانه جوجه های تغذیه شده با جیره غذایی حاوی ال- کارنیتین درسنین 14 تا 28 روزگی افزایش معنی دار ولی در سنین 29 تا 49 و 14 تا 49 روزگی کاهش معنی داری داشت (p<0/05) ارزیابی ضریب تبدیل غذایی جوجه های گوشتی نشان داد که ال-کارنیتین افزوده شده سبب بهبود ضریب تبدیل غذایی در سنین 14 تا 28 و 14 تا 49 روزگی شد.

کلمات کلیدی:
ال - کارنیتین، جیره غذایی، وزن بدن، مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی، جوجه گوشتی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-AFPICONF02-AFPICONF02_277.html