CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اثر ماده آلی بر هدایت هیدرولیکی نزدیک اشباع خاک در مکش های مختلف

عنوان مقاله: اثر ماده آلی بر هدایت هیدرولیکی نزدیک اشباع خاک در مکش های مختلف
شناسه (COI) مقاله: AFPICONF02_315
منتشر شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

سید علی اکبر موسوی - استادیار بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
بهناز صالحی - دانش آموخته کارشناسی ارشدبخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
علیرضا سپاسخواه - استاد بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
مجید باقر نژاد - استاد بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

خلاصه مقاله:
ماده آلی می تواند سبب تغییر ویژگی های خاک شود. تاکنون مطالعه ای در ارتباط با اثر مواد آلی بر هدایت هیدرولیکی نزدیک به اشباع خاک به ویژه درمکش های مختلف انجام نشده است. لذا این پژوهش با هدف بررسی اثر کاربرد دو سطح( 0 و 3 درصد وزنی ) ماده آلی ازمنبع کودگوسفندی بر هدایت هیدرولیکی نزدیک به اشباع خاک درمکش های 0 تا 0/18 متر در یک خاک لوم رسی در دو زمان 50 روز و 6 ماه پس از کاربرد انجام شد. کاربرد ماده آلی در زمان 50 روزدر مقایسه با شاهد اثر معنی داری بر میانگین هدایت هیدرولیکی نزدیک به اشباع خاک نداشت در حالی که پس از 6 ماه این ویژگی رابه طور معنی داری افزایش داد. به طور کلی کاربرد ماده آلی سبب افزایش هدایت هیدرولیکی اندازه گیری شده در مکش های کم شد در حالی که درمقادیر زیاد مکش براین ویژگی اثر معنی داری نداشت.

کلمات کلیدی:
نفوذ سنج مکشی، کود گوسفندی، لوم رسی، هدایت هیدرولیکی نزدیک اشباع

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-AFPICONF02-AFPICONF02_315.html