CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی افات، بیماری ها و شکارچیان و نقش هریک از آنها در تلفات کلنی های زنبور عسل در استان های اصفهان،خوزستان ، بوشهر و لرستان

عنوان مقاله: بررسی افات، بیماری ها و شکارچیان و نقش هریک از آنها در تلفات کلنی های زنبور عسل در استان های اصفهان،خوزستان ، بوشهر و لرستان
شناسه (COI) مقاله: AFPICONF02_332
منتشر شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

مرتضی مظفری راد - کارشناس ارشد مدیریت دامپروری، دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده کشاورزی واحد ورامین، پیشوا
محمد باقر فرشینه عدل - دکتری ژنتیک و اصلاح زنبور عسل، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
غلامرضا یاوری - دکتری اقتصاد کشاورزی،عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان البرز

خلاصه مقاله:
یکی از زیر بخش های بااهمیت بخش دامداری زیربخش پرورش زنبور عسل می باشد. ماهیت فعالیت های کشاورزی بویژه پرورش زنبور عسل به گونه ای است که شاغلان این بخش همواره بامخاطرات متعددی مواجه هستند. نمونه مورد بررسی شامل اطلاعات مربوط به 304 واحد زنبور داری در طی سال های 1390-1389 است که از استان های منتخب کشور د رمناطق آب و هوایی مختلف جمع آوری گردیده است. که شامل : استان های اصفهان، بوشهر، خوزستان ولرستان می باشد و هدف از این تحقیق شناسایی و تعیین عوامل مرتبط با بیماری ها، آفات و شکارچیان زنبور عسل و تعیین سهم هریک از آنها در بروز تلفات و خسارت کلنی ها،عملکرد تولیدی و میزان خطر پذیری واحد های پرورش زنبور عسل و کاهش عوامل خطر در زنبور ستان ها می باشد. اطلاعات جمع آوری شده از پرسشنامه درچهار استان، پس از انجام آنالیزهای لازم و پردازش داده های جمع آوری شده از زنبور داران و همچنین با استفاده از منابع علمی معتبر و نهایتا نظرات و تجربیات کارشناسی مجری و همکاران طرح نقش تک تک عوامل موثر در رشد کلنی ها را مورد بررسی قرار گرفت. پس از تکمیل پرسشنامه ها در زنبورستان های واقع در مناطق هدف و ثبت اطلاعات جمع آوری شده در نرم افزارexcel با انجام کد گذاری و ارزش گذاری برای هر پارامتر ارزیابی های لازم صورت گرفت. و برای تجزیه و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده، از نرم افزار آماری Spssاستفاده شد. نتایج برآورد عوامل موثر بر بروز خسارت در واحدهای زنبور دارای دو گروه پرمخاطره و کم مخاطره نشان داد، ازآفات ، کنه واروT ، زنبور زرد و قرمز، پروانه موم خوار،موش و کنه آکاراپیس و از بیماری ها، کاهش غیر طبیعی جمعیت ولوک آمریکایی از حوادث غیر مترقبه، گردو غبار، تصادف، غارت، سمپاشی و شرایط نامساعد جوی بربروز خسارت در واحدهای زنبور داری دارای تاثیر مثبت و معنی داری میباشند. خوزستان، بوشهر، اصفهان،ولرستان به ترتیب بیشترین تا کمترین میانگین خسارت کندوها را با 11,82 ، 20,08 ، 22,42 ،39,66 درصد داشته اند.

کلمات کلیدی:
عوامل خطر،آفات، بیماری،تلفات کلنی ها، زنبور عسل

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-AFPICONF02-AFPICONF02_332.html