CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله شبیه سازی رشد و عملکرد سویا(رقم L17) تحت مدیریت آبیاری توسط مدل CROPGRO-Soybean

عنوان مقاله: شبیه سازی رشد و عملکرد سویا(رقم L17) تحت مدیریت آبیاری توسط مدل CROPGRO-Soybean
شناسه (COI) مقاله: AFPICONF02_350
منتشر شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

فرشته ببری - دانشجو کارشناسی ارشد، گروه زراعت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی ایران
ابراهیم امیری - دانشیار، گروه مهندسی آبیاری، واحدلاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی،لاهیجان، ایران
فرزاد پاک نژاد - دانشیار، گروه زراعت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،ایران
محمد نبی ایلکایی - استادیار، گروه زراعت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، ایران

خلاصه مقاله:
مدل های گیاهی ابزاری مفید جهت فهم بهتر نحوه تغییرات رشد و عملکرد براساس تغییرات نهادها و عوامل محیطی می باشند. دراین راستا منظور ارزیابی شبیه سازی مدل CROPGRO-Soybean آزمایش مزرعه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی درچهار تکرار در سال 1391 درکرج اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل دو سطح آبیاری پس از 40 درصد تخلیه رطوبتی (نرمال) و آبیاری پس از 70 درصد تخلیه رطوبتی (تنش خشکی) بر روی رقم L17 سویا بود. مطابق نتایج مدل در شبیه سازی ماده خشک دانه وبیوماس کل به واسطه شاخص توافق ویلموت (d) بالاتر از حدمطلوب(0/6) در هر دو شرایط آبیاری موفق بود. مدل در شبیه سازی ماده خشک دانه از توانایی بالاتری برخوردار بود. به طوریکه ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) به ترتیب درشرایط ابیاری نرمال و تنش خشکی 409/014 و 222/441 کیلوگرم برهکتار و میزان ضریب تبیین(R2) به ترتیب 0/968 و 0/989 محاسبه شد. همچنین RMSE به ترتیب در شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی برای بیوماس کل، 404/769 و 470/245 کیلوگرم بر هکتار ومیزان (R2) به ترتیب 0/957 و 0/736 به دست آمد. مدل در شبیه سازی عملکرد دانه با میزان درصد خطا(Er%) برابر با 30/78 در شرایط آبیاری نرمال و 29/72 در شرایط تنش خشکی از توانایی نسبتا مناسبی برخوردار بود ومقادیر RMSE برای این صفت به ترتیب، 579 و 275 کیلوگرم بر هکتار به دست آمد. اما مدل مقدار شاخص سطح برگ(LAI) را کمتر از مقدار اندازه گیری شده آن شبیه سازی نمود.

کلمات کلیدی:
شبیه سازی، سویا، تنش خشکی، رقم L17،مدل CROPGRO-Soybean

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-AFPICONF02-AFPICONF02_350.html