CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی چالش های فرهنگی پیش روی مدیریت شهری در جلب مشارکت های مردمی ( یک مطالعه تجربی در شهر کرج )

عنوان مقاله: بررسی چالش های فرهنگی پیش روی مدیریت شهری در جلب مشارکت های مردمی ( یک مطالعه تجربی در شهر کرج )
شناسه (COI) مقاله: AUUM02_250
منتشر شده در دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

احمد جعفری - دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه خوارزمی تهران

خلاصه مقاله:
مطالعات بسیاری نشان می دهند که مدیریت شهری در ایران با چالش های اساسی در جلب مشارکت های مردمی روبرو است. این وضعیت در برخی شهرهای کشور مثل کرج به دلایل فرهنگی، اقتصادی و جمعیتی حادتر است. پایین بودن سطح مشارکت مردمی مشکلات زیادی برای مدیریت شهری کرج به وجود آورده است. تصور می شود عوامل فرهنگی اهمیت زیادی در این میان دارند. بنابراین، از یک منظر فرهنگی، در این مقاله مهمترین چالش های فرهنگی مدیریت شهری کرج در جلب مشارکت مردمی مورد بررسی قرار می گیرد. با کاربست پیمایش به عنوان روش تحقیق، تعداد 400 نفر از شهروندان کرج به عنوان پاسخگو انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهند که سطح مشارکت شهروندان کرج در حد متوسط است. از این رو، مدیریت شهری کرج با چالش های فرهنگی اساسی در جلب مشارکت های مردمی روبروست؛ که ریشه این چالش ها را هم می توان در فرهنگ شهروندی و هم در جایگاه اجتماعی مدیریت شهری جستجو کرد. در این مقاله، اکثر متغیرها یعنی هویت شهری، اعتماد به مدیریت شهری، از خود بیگانگی، وجود آسیب های فرهنگی در شهر، هویت قومی، آگاهی شهروندی و ذهنیت وابسته به دولت به ترتیب بیشترین میزان همبستگی معنی دار را با میزان مشارکت شهروندان در امور شهری، داشتند. تحلیل رگرسیون چندگانه آشکار ساخت که متغیرهای مذکور تا 0/38 از تغییرات مشارکت شهروندان را تبیین می کنند. این نتایج حاکی از آن هستند که چالش های فرهنگی نقش مهمی در پایین بودن میزان مشارکت شهروندان در امور شهری دارند. به عنوان راهکار، مدیریت شهری کرج برای افزایش مشارکت مردمی می بایست در حوزه فرهنگ، اقدام به سیاستگذاری های مناسب و جامع برحسب نیازهای شهروندان نماید. در مقاله حاضر، پیشنهادهای راهبردی با توجه به این ضرورت ارائه شدند.

کلمات کلیدی:
مشارکت، فرهنگ، آگاهی شهروندی، هویت و مدیریت شهری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-AUUM02-AUUM02_250.html