CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مطالعه برخی از صفات کیفی ارقام سیب روی پایه MM106

عنوان مقاله: مطالعه برخی از صفات کیفی ارقام سیب روی پایه MM106
شناسه (COI) مقاله: BAGHBANI06_411
منتشر شده در ششمین کنگره علوم باغبانی ایران در سال ۱۳۸۸
مشخصات نویسندگان مقاله:

فرزانه حسینی - دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی
ولی ربیعی - استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
مصطفی مصطفوی - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

خلاصه مقاله:
دراین مطالعه برخی از صفات کیفی سه رقم سیب دلبار استیوال، ردمونتی و فوجی در باغات سیب دشت میر واقع در شهرستان خدابنده استان زنجان در سال 1386 مورد بررسی قرارگرفت. این تحقیق در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه رقم و پنج تکرار اجرا شد. سیبهای برداشت شده از نظر محتوا ی مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون، محتوای قند و ph ابمیوه مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه واریانس داده ها تفاوتهای معنی داری را در ph محتوای قند و اسیدیته قابل تیتراسیون آبمیوه ارقام نشان داد. ردمونتی بیشترین ph را داشت. فوجی کمترین PH و بیشترین اسیدیته را در مقایسه با دیگر ارقام داشت. محتوای قند در دلباراستیوال در بیشترین مقدار بود و نتایج در دو رقم دیگر مشابه بود فوجی و ردمونتی بین ارقام معنی داری برای مواد جامد محلول مشاهده نشد. محتوای قند میوه همبستگی مثبتی با مواد جامدمحلول داشت.

کلمات کلیدی:
صفات کیفی، فوجی، دلباراستیوال، ردمونتی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-BAGHBANI06-BAGHBANI06_411.html