CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تعیین مناسبترین تیمار اکسینی برای القای ریشه زایی در ریز قلمه های رقم زیتون دزفول

عنوان مقاله: تعیین مناسبترین تیمار اکسینی برای القای ریشه زایی در ریز قلمه های رقم زیتون دزفول
شناسه (COI) مقاله: BAGHBANI06_485
منتشر شده در ششمین کنگره علوم باغبانی ایران در سال ۱۳۸۸
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی وطن پور ازغندی - عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوزی کشاورزی کرج
ازاده ایران نژآد - کارشناس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
اشرف نانکلی - عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
محمود عظیمی - عضو هیئت علمی ایستگاه تحقیقات زیتون طارم

خلاصه مقاله:
این پژوهش به منظور دستیابی به حداکثر ریشه زایی در ریز قلمه های تولید شده از مرحله شاخه افزایی در یکی از ارقام مهم زیتون روغنی کشور دزفول جهت ریزازدیادی تجاری ان در بخش کشت بافت و انتقال ژن پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در طول سالهای 86 و 87 صورت گرفت. تاثیر ده تیمار هورمونی شامل غلظتهای مختلف ایندول بوتریک اسید IBA و نفتالین استیک اسید NAA به تنهایی و یا توام با یکدیگر در محیط ریشه زایی زیتون OMr بردرصد ریشه زایی، میزان تولید کالوس در قاعده ریز قلمه و شاخص کیفی رشد گیاهچه های تولیدی در زمانهای 2 و 4 هفته پس از کشت ارزیابی شد و نتایج حاصل از تیمارهای مختلف با استفاده از نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت میانگین ها با استفاده از روش چند دامنه ای دانکن در سطح 5% مقایسه شدند. از طرح آماری کاملات تصادفی با حداقل 7 تکرار ظرف کشت و درهر تکرار 5 ریز قلمه استفاده شد.

کلمات کلیدی:


صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-BAGHBANI06-BAGHBANI06_485.html