CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مقایسه روش های توزیعی و یکپارچه در برآورد هیدروگراف خروجی سیلاب با بکارگیری از سامانه ی اطلاعات جغرافیاییGIS)مطالعه موردی حوضه تمر

عنوان مقاله: مقایسه روش های توزیعی و یکپارچه در برآورد هیدروگراف خروجی سیلاب با بکارگیری از سامانه ی اطلاعات جغرافیاییGIS)مطالعه موردی حوضه تمر
شناسه (COI) مقاله: CAAMSA01_078
منتشر شده در اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار در سال ۱۳۹۰
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدرضا جهانبخش - دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت
حیدرعلی کشکولی - استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزس
سعید شعبانلو - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

خلاصه مقاله:
در این پزوهش هدف شبیه سازی واقعه سیلاب بر اساس مدل هیدرولوژیکی HEC-HMSو مقایسه آن باروش مادکلارک با بکار گیری از سامانه ی اطلاعات جغرافیاییGIS) در حوضه آبریز تمر واقع در استان گلستاناست. در همین راستا با استفاده از نقشه های توپوگرافیDEM،حوضه در محیط نرم افزارGISتهیه گردید.و بااستفاده ازDEMایجاد شده نقشه آبراهه ها و زیر حوضه ها استخراج گردید و با تلفیق نقشه های گروههیدرولوژیکی خاک،کاربری اراضی و داده های رطوبت پیشین در محیطGISنقشه شماره منحنیCNزیر حوضه های تمر تهیه گردید . سپس با دادهای بارندگی و رواناب مشاهده ای ثبات حوضه در مدلHEC-HMS واسنجیو اعتبار یابی و در انتها با روش مادکلارک با برنامه نویسی در محیط نرم افزار سامانه اطلاعات جغرافیایGIS)مقلیسه گردید. روش مادکلارک ترکیبی از روش های کلارک وSCS می باشد در این روش علاوه بر محاسبهرواناب روشSCSاز روابط مساحت – زمان پیمایش نیز بهره گرفته می شود که تئوری این مطلب کاملاًٌ با آنچه که در یک حوضه آبریز اتفاق می افتد مطابقت دارد با این حال کاربرد این 2 مدل در این تحقیق به آزمون گذاشته شد که نتایج حاصل از پیک سیلاب در 2 روش در محیط اکسل برده و.مقایسه هیدروگراف های خروجی در 2 دورهبازگشت 50 و 100 ساله در مدلHEC-HMS با مدل ماد کلارک نشان می دهد که مقادیر پیک سیلاب بهم نزدیک می باشد

کلمات کلیدی:
مادکلارک- سامانه ی اطلاعات جغرافیایی SCS - HEC-HMSبرآورد سیل GIS

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CAAMSA01-CAAMSA01_078.html