CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی عوامل توسعه دهنده و باز دارنده کارآفرینی در بخش کشاورزی از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان بهبهان

عنوان مقاله: بررسی عوامل توسعه دهنده و باز دارنده کارآفرینی در بخش کشاورزی از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان بهبهان
شناسه (COI) مقاله: CAAMSA01_227
منتشر شده در اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار در سال ۱۳۹۰
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی محمدعلی پوریان - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
احمدرضا عمانی - عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

خلاصه مقاله:
با توجه به تغییرات مداوم در عرصه جهانی ،تقویت و توسعه فرهنگ کارآفرینی و نوآوری یکی از مهمترین راهکارهای توسعه پایدار در کشور می باشد . به دلیل جوان بودن جمعیت کشور ما، بخصوص در بخش کشاورزی، توسعه کارآفرینی باعث پویایی و افزایش سودآوری و رغبت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و باعث کاهش بیکاری و رکود در سطح اقتصاد ملی خواهد شد. هدف کلی این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر کارآفرینی در بخش کشاورزی، از نظر کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان بهبهان میباشد که به همین منظور از یک تحقیق توصیفی استفاده شد. به دلیل جامعه آماری کم ، از تمامی کارشناسان جهاد کشاورزی بهبهان تحقیق به عمل آمد،که تعداد 78 پرسشنامه از 82 کارشناس این اداره جمع آوری گردید. ابزار اصلی این پژوهش پرسشنامه بوده است که روایی صوری آن با کسب نظرات استادان و صاحبنظران بدست آمد.پایایی پرسشنامه برای قسمتهای اصلی، از روش آلفای کرنباخ محاسبه و ضریب 0.77 تا 0.92 بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که کارشناسان مذکور: اختصاص تسهیلات بلند مدت و کم بهره جهت فعالیتهای تولیدی کارآفرینان دانش آموخته بخش کشاورزی، متنوع سازی فعالیت های کشاورزی و جایگزینی کشاورزی پایدار ، به کار گیری شیوه های جدید در تولید کشاورزی را مهمترین عوامل توسعه دهنده کارآفرینی و عدم وجود امکانات بنیادین و زیرساختی ، عدم وجود مقررات حمایت از کارآفرینان و عدم وجود مراکز تخصصی مناسب جهت مشاوره کارآفرینی را مهمترین عوامل بازدارنده کارآفرینی در بخش کشاورزی تشخیص داده اند.

کلمات کلیدی:
کارآفرینی، بخش کشاورزی، توسعه کارآفرینی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CAAMSA01-CAAMSA01_227.html