CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیر خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی و راهکارهای رسیدن به برنامهریزی پایدار آن

عنوان مقاله: تاثیر خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی و راهکارهای رسیدن به برنامهریزی پایدار آن
شناسه (COI) مقاله: CAAMSA01_247
منتشر شده در اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار در سال ۱۳۹۰
مشخصات نویسندگان مقاله:

مرتضی خداقلی - استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و مسئول پایگاه مدیریت خشک
راضیه صبوحی - کارشناسی ارشد پایگاه مدیریت خشکسالی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبی
محمود متین - کارشناسارشد بخش آبخیزداری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ا

خلاصه مقاله:
محدود بودن آب در دسترس از یک سو و افزایش جمعیت و توسعه مصارف صنعتی و کشاورزی از سوی دیگر موجب شده است که آب زیر زمینی به عنوان یک منبع ارزشمند تامین آب، روز به روز مورد توجه بیشتر واقع گردد. سدهای زیرزمینی به صورت موانعی احداثی در زیرزمین، میتوانند با مهار آبهای زیر سطحی، ذخیره آب زیرزمینی را افزایش داده و از چالش موجود در این زمینه بکاهند. توجه به کلیه ابعاد توسعه پایدار، لازمه بهرهبرداری صحیح و مدیریت پایدار منابع آب میباشد و توسعهای که توام با حفظ امنیت زیست محیطی نباشد در بلندمدت نه تنها اهداف مورد نظر را برآورده نمیسازد بلکه سرمایه ملی را تضییع نموده و راه رسیدن به توسعه پایدار را دشوارتر مینماید. سدهای زیرزمینی در کشورهای مختلف، جزئی از طرحهای بزرگ حفاظت و مدیریت بهرهبرداری از آب را تشکیل میدهند. با مطالعه موارد اجرا شده سدهای زیرزمینی در کشورهای مختلف میتوان نتیجه گرفت که اگر سدهای زیرزمینی به طور مناسبی مکانیابی و ساخته شوند میتوانند اهداف مورد نظر در زمینه مدیریت منابع آب را تامین نمایند ولی در هرحال بهتر است احتیاطهای لازم به عمل آید.

کلمات کلیدی:
خشکسالی، منابع آب زیرزمینی، سدهای زیرزمینی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CAAMSA01-CAAMSA01_247.html