CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اندازه گیری همزمان کلروفنیرآمین و استامنیوفن وفنیل افرین به روش آنالیز مؤلفه اصلی شبکه عصبی مصنوعی در برخی از فرمول های دارویی PCA-ANN

عنوان مقاله: اندازه گیری همزمان کلروفنیرآمین و استامنیوفن وفنیل افرین به روش آنالیز مؤلفه اصلی شبکه عصبی مصنوعی در برخی از فرمول های دارویی PCA-ANN
شناسه (COI) مقاله: CAAT05_018
منتشر شده در پنجمین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

ایدا عربی - دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
مجید محققیان - عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

خلاصه مقاله:
در این تحقیق روش آنالیز چند ترکیب بر اساس مدل آنالیز مؤلفه اصلی شبکه عصبی مصنوعی PCA-ANN برای تعیین همزمان کلروفنیرآمین، استامنیوفن و فنیل افرین حل مشکل همپوشانی طیفی این داروها پیشنهاد شده است. برای بدست آوردن شرایط بهینه، تأثیر مقادیر Ph بر روی طیف هر ترکیب در غلظت ثابت از داروها از PH=2-11 (40 میکرولی بر لیتر کلروفنیرآمین و / 40 میکرو مول بر لیتر استامنیوفن و / 40 میکرو مول بر لیتر فنیل افرین) به طور جداگانه بررسی شده و بعد از کاهش داده ها با استفاده از آنالیز مؤلفه اصلی شبکه عصبی مصنوعی پیوسته از سه لایه گره از طریق به کار بردن قانون - یادگیری پس انتشار آموزش داده می شود. در این روش PH=10 به عنوان pH بهینه تاثیرگذار بر افزایش حساسیت و انتخاب پذیری در نظر گرفته شد. ضریب تعیین برای کلروفنیرآمین، استامنیوفن و فنیل افرین به ترتیب 0/883 و 0/954 و 0/988 و حد تشخیص برای این سه دارو به ترتیب 0/309 و 0/339 و 0/390 میکرو مول بر لیتر بدست آمده است. نتایج به دست آمده برای روش مذکور تایید کرد که روش آنالیز چند ترکیب بر اساس مدل آنالیز مؤلفه اصلی شبکه عصبی مصنوعی - ( PCA-ANN ) برای اندازه گیری همزمان کلروفنیرآمین، استامنیوفن و فنیل افرین در محلول های آبی مناسب می باشند. اینروش با موفقیت برای تعیین همزمان کلروفنیرآمین، استامنیوفن و فنیل افرین در چندین مخلوط سنتزی و نمونه های حقیقی به کار برده شده است

کلمات کلیدی:
کلروفنیرآمین ، استامنیوفن ، فنیل افرین ، آنالیز مؤلفه اصلی شبکه عصبی مصنوعی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CAAT05-CAAT05_018.html