CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اثرات زیست محیطی عناصر فلزات سنگین موجود درپساب تصفیه خانه شهرشیراز بر خاک منطقه

عنوان مقاله: اثرات زیست محیطی عناصر فلزات سنگین موجود درپساب تصفیه خانه شهرشیراز بر خاک منطقه
شناسه (COI) مقاله: CAGE05_119
منتشر شده در پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست در سال ۱۳۸۹
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهرداد کریمی - گروه زمین شناسی ساختمان علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
سیدحسین قطمیری - گروه زمین شناسی ساختمان علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
احسان سجادی - گروه زمین شناسی ساختمان علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
محمد قاسم پور - گروه زمین شناسی ساختمان علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

خلاصه مقاله:
محدوده مورد مطالعه در این تحقیق تصفیه خانه فاضلاب شهر شیراز است که در موقعیت جغرافیایی ̋ 55/55 ̕ 32 ̊ 29 شمالی و ̋ 19/30 ̕ 38 ̊ 52 شرقی واقع شده است.ورودی فاضلاب این تصفیه خانه هم فاضلاب شهری است وهم صنعتی که در شهرک های صنعتی شیراز ایجاد می شود که این فاضلاب ها نهایتا پس از تصفیه برای آبیاری زمین های کشاورزی مجاور آن استفاده می شود.هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیااین فلزات سنگین موجود در پساب نهایی به حدی هستند که بتوانند خاک های کشاورزی مناطق مجاور را که با این پساب آبیاری شده اند، آلوده کند. به همین دلیل 4نمونه خاک تیمار شده از خاک های کشاورزی که با این پساب آبیاری شده بودندو1 نمونه خاک شاهد از مناطق مجاور که با پساب آبیاری نشده بودند و1 نمونه لجن خشک حاصل از هضم بیولوژیک فاضلاب از حوضچه های لجن برداشت گردید. پس از آماده سازی نمونه ها برای انجام آنالیز به آزمایشگاه سازمان زمین شناسی تهران ارسال وبا روش ICP-OESمورد تجزیه قرار گرفتند.در نتایج آنالیز معلوم گردید عناصری مثل Cu که حداکثر آن در خاک منطقه 8/19 (ppm) ودر نمونه لجن خشک 515/2 (ppm) می باشد ویا حداکثر میزان عنصر Cr درخاک کشاورزی که مستقیما با پساب نهایی تصفیه خانه آبیاری شده بود 184/2 (ppm) ومیزان آن در لجن خشک 180/9(ppm) بوده است. که با توجه به استاندارد (Barrow and Webber ,1972) مقداراین دو عنصر در لجن زیاد بوده و با توجه به استاندارد میانگین پوسته زمین (کلارک) اگرچه Cu درخاک منطقه در حد استاندارد است اما میزان Cr نسبت به این استاندارد در خاک های کشاورزی بسیار فراتر است .اما با مطالعه تعداد بیشتری از عناصر که در این تحقیق بررسی شده می توان دریافت لجنی که در فاضلاب وجود دارد طی فرایند هضم بیولوژیک به همراه مقداری از عناصر فلزی سنگین که لجن آنها را جذب نموده ازفاضلاب جداگشته اند.روش هضم بیولوژیک که هم اکنون در تصفیه خانه شهر شیراز درحال انجام است تاحد قابل توجهی میزان عناصر فلزی سنگین رادرپساب تصفیه خانه کاهش داده است

کلمات کلیدی:
آلودگی ، فلزات سنگین ، پساب تصفیه خانه ، شیراز.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CAGE05-CAGE05_119.html