CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی موانع و مشکلات کشاورزی ارگانیک از دیدگاهتولیدکنندگان محصولات ارگانیک (مطالعه موردی: شهرستانبوانات، استان فارس)

عنوان مقاله: بررسی موانع و مشکلات کشاورزی ارگانیک از دیدگاهتولیدکنندگان محصولات ارگانیک (مطالعه موردی: شهرستانبوانات، استان فارس)
شناسه (COI) مقاله: CAST01_095
منتشر شده در همایش ملی علوم و فنون کشاورزی در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

حمید حیدری مکرر - استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه
مهدی معصومی جشنی - دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه

خلاصه مقاله:
کشاورزی ارگانیک سامانه‌ای است که با تکیه بر منابع محلی و درون‌زاد به حفظ و حمایت از تعادل بوم‌شناختی تأکید دارد. حقایق و آمارهای دنیای کشاورزی ارگانیک حاکی است از آن است که حرکت کشاورزی ارگانیک در مسیر رشد و پویایی قرار گرفته است. این تقاضا به دلائل و انگیزه‌های مختلف از جمله نگرانی‌های بهداشتی در مورد وجود بقایای ماد شیمیایی از قبیل سموم و آفت‌کش‌ها در محصولات رایج رو به افزایش است. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی موانع و مشکلات کشاورزی ارگانیک از دیدگاه تولیدکنندگان محصولات ارگانیک شهرستان بوانات می‌باشد. جامعه آماری مورد نظر را تمامی کشاورزان ارگانیک کار که 86 نفر می‌باشند تشکیل می‌دهند که حجم نمونه‌ بااستفاده از فرمول کوکران 70 نفر از تولیدکنندگان محصولات ارگانیک برآورد گردید. در این تحقیق از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده، که برای گردآوری داده‌های مربوطه از پرسش‌نامه استفاده شد. سپس پرسش‌نامه‌های جمع‌آوری شده را با استفاده از روش T تک نمونه‌ای در نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل کردیم. هم‌چنین در بعد حمل و نقل و بازار، گویه (مکان‌های مناسب برای ذخیره این نوع محصولات وجود ندارد با میانگین 4.35 و ضریب تغییرات 15). در بعد نگرشی، گویه (سرمایه لازم برای این نوع کشت را ندارم چون ضرر می‌کنم با میانگین 3.94 و ضریب تغییرات 23).و در بعد حمایتی، گویه (کشاورزان خرده پا مانند ما سرمایه کمی برای تولید داریم با میانگین 4.14 و ضریب تغییرات 17). مهم‌ترین موانع و مشکلات کشاورزی ارگانیک از دیدگاه تولیدکنندگان محصولات ارگانیک می‌باشند.

کلمات کلیدی:
موانع، کشاورزی ارگانیک، تولیدکنندگان محصولات ارگانیک، شهرستان بوانات

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CAST01-CAST01_095.html