CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بازنمایی ادراکات دانش آموزان از علل شکلگیری پدیده گسست نسلها و پیامدهای تربیتی و اجتماعی آن از منظر والدین و معلمان

عنوان مقاله: بازنمایی ادراکات دانش آموزان از علل شکلگیری پدیده گسست نسلها و پیامدهای تربیتی و اجتماعی آن از منظر والدین و معلمان
شناسه (COI) مقاله: CDPTEH03_044
منتشر شده در سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی اکبر باقری فر - معلم و دانش آموخته کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه تهران
کیوان صالحی - استادیار گروه روشها و برنامههای آموزشی و درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر در صدد است تا با رویکردی تفسیرگرایانه، و با تحلیل ادراکات دانشآموزان، تهدیدهای گسست نسلها و پیامدهای تربیتی و اجتماعی آن بازنمایی کند. سعیگردید تا با استفاده از فن مصاحبه نیمهساختارمند با 30 نفر از دانشآموزان و تحلیل آنها با استفاده از روش کلایزی، ضمن درک پدیده مورد مطالعه از منظر آنان، نتایج پرمایهای تولیدشده. تاملی بر نتایج برگرفته از مصاحبه با دانشآموزان، نشان میدهد که چالشهای موجود بین نوجوانان و والدین، به دلیل زاویه دید متفاوت هریک، گسترده است و کمتوجهی به آن میتواند، سلامت و بالندگی روانی، فرایند الگوسازی، تعهد به فرهنگ خودی، درک متقابل والدین و فرزندان، همزبانی و صبر و تحمل نسلها را با مشکلات جدی همراه سازد. تحلیل روایتها نشانداد که بیشترین چالشها، فاصله و گسست در زمینه زبان مشترک و روش مناسب در انتقال مباحث فرهنگی و تربیتی و به ویژه آموزههای دینی، از یکسو، و نحوه پوشش و آرایش، استفاده از فناوریهای ارتباطی اطلاعاتی؛ و ارتباط با دوستان و به ویژه ارتباط با جنس مخالف از دیگر سو، وجود دارد. بهنظر میرسد اگر برای چالشهای پیشآمده برنامهای منسجم و ملی تدوین نشده و آموزش مناسبی به والدین و نوجوانان داده نشود، بستری برای تبدیل فاصله نسلی به گسست نسلی فراهم خواهد شد.

کلمات کلیدی:
گسست ها، شکاف نسلی، ادراکات دانش آموزان، والدین و معلمان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CDPTEH03-CDPTEH03_044.html