CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی شاخصهای انرژی و عوامل موثر بر صادرات زعفران

عنوان مقاله: بررسی شاخصهای انرژی و عوامل موثر بر صادرات زعفران
شناسه (COI) مقاله: CDPTEH03_070
منتشر شده در سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

نریمان محمدی - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه
فاطمه رستگاری پور - استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه
آزاده انیس آهنگر - دانشجویان کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه
بنفشه یزدان خواه - دانشجویان کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه

خلاصه مقاله:
راندمان انرژی در عمل بسیار پایین است . بازده انرژی در تولید زعفران کمتر از سایر محصولات است. بیشترین انرژی مصرفی متعلق به کودهای شیمیایی است. بهرهوری پایین در زراعت زعفران تنها به دلیل بالا بودن انرژی مصرفی نیست، بلکه تا حدی به پایین بودن انرژی تولیدی هم برمیگردد. اگرچه در نظامهایی که انرژی بیشتری صرف تولید محصول میشود، تولید هر واحد از محصول با صرف هزینهی بیشتری صورت میگیرد، ولی به دلیل کارایی بالای اقتصادی این محصول نسبت به سایر گیاهان در الگوی کشت منطقه، ارزش زیاد زعفران تولیدی، قیمت بالای آن و همچنین اشتغال درصد زیادی از روستاییان به دلیل سنتی بودن بخش اعظم از کشت زعفران، توسعه کشت آن توجیهپذیر میباشد. در بحث عوامل موثر بر صادرات زعفران، سه شاخص، فرآوری، اقتصادی و فنی هستند. مهمترین واساسیترین شاخص، فرآوری است که به دو گروه تقسیم میشود )بستهبندی و برند( که بیشترین تاثیرگذاری را داشت؛ یعنی اگر در راستای فرآوری بعضی از موارد مانند ثبت یک برند ملی بهنحویکه نماد و شناخت زعفران ایران در جوامع بینالملل باشد، در حیطه بستهبندی زعفران رعایت استانداردهای جهانی، شکیل بودن بستهبندی و باب میل و سلیقه مشتریان بودن و طراحی زیبا )مشتریپسند(، شاخص دوم اقتصادی یا همان تجارت و صادرات زعفران میباشد ازجمله شاخههای این شاخص، تقلب در زعفران و سوءاستفاده افراد سودجو در بخش صادرات میباشد که از پاسخ متخصصان از بین معیارها بیشترین امتیاز را دارا بود. شاخص سوم بخش فنی میباشد. سخت بودن زعفران کاری به دلیل نبود ادوات و تجهیزات مدرن و بهروز در راستای افزایش عملکرد، انفرادی کارکردن زعفرانکاران ایران )نبود شرکتهای تعاونی( که موجب بیرغبتی کشاورزان به تولید زعفران و در نتیجه آن کاهش سطح زیر کشت زعفران و کاهش حجم تولید گردد

کلمات کلیدی:
شاخصهای انرژی، صادرات، زعفران، بستهبندی، برند

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CDPTEH03-CDPTEH03_070.html