CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی وضعیت بهداشت محیط آشپزخانه های دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال1388

عنوان مقاله: بررسی وضعیت بهداشت محیط آشپزخانه های دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال1388
شناسه (COI) مقاله: CEE05_098
منتشر شده در پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست در سال ۱۳۹۰
مشخصات نویسندگان مقاله:

احمد اصل هاشمی - عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تبریز
آرزو ولیزاده - کارشناس بهداشت محیط
فرزانه حسین خیاوی - کارشناس بهداشت محیط

خلاصه مقاله:
مقدمه:عدم رعایت مسائل بهداشت محیطی در آشپزخانه ها،از نظر سلامت جسمی، روحی، روانی و اجتماعی دانشجویان را تحت تاثیر قرار می دهد که بدین جهت توجه به مسائل بهداشت محیط در آشپزخانه ها یک ضرورت است. پس هدف از انجام این مطالعه ، بررسی وضعیت بهداشت محیط آشپزخانه های دانشگاه علوم پزشکی تبریز می باشد.روش کار:در این پژوهش ابتدا از مجموع سه آشپزخانه دانشگاه ، دو آشپزخانه مربوط به دانشکده دندانپزشکی و پرستاری انتخاب گردیده و پس از مراجعه به محل با استفاده از پرسشنامه طراحی شده به صورت مشاهده مستقیم در حضور کارشناس تغذیه محل مورد نظر ، تکمیل گردید. سپس اطلاعات حاصله با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج :یافته ها نشان می دهند که از لحاظ رعایت ضوابط بهداشت محیط،هر دو آشپزخانه 49 درصد وضعیت عالی دارند و از لحاظ وضعیت بهداشت محیط انبار مواد غذایی آشپزخانه دانشکده دندانپزشکی و دانشکده پرستاری به ترتیب 84.6 درصد و 46.2 درصد دارای وضعیت عالی هستند. علاو بر آن وضعیت بهداشت محیط یخچال و سردخانه آشپزخانه های دانشکده دندانپزشکی و دانشکده پرستاری به ترتیب 81.8 درصد و 72.7 درصد دارای وضعیت عالی می باشندبحث و نتیجه گیری:نتایج حاصله نشان می دهد که وضعیت بهداشت محیط آشپزخانه ها و سردخانه های مورد مطالعه در مقایسه با استانداردهای وزارت بهداشت و درمان کشور مطابقت دارد و فقط در وضعیت بهداشت محیط انبارهای این دو آشپزخانه تفاوت معنی داری وجود دارد و پیشنهاد می گردد که برای بهبود وضعبت بهداشت محیط انبار آشپزخانه دانشکده پرستاری رسیدگی بیشتری در جهت ارتقاء سطح بهداشت محیط از طرف مسئولین محترم دانشگاه صورت گیرد.

کلمات کلیدی:
بهداشت محیط، آشپزخانه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CEE05-CEE05_098.html