CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله کاربرد مدل سیستم استنتاج تطبیقی عصبی-فازی درتدوین قوانین بهره‌برداری بهینه کمّی و کیفی از مخازن سد‌ها در زمان واقعی با تاکید بر رفع اختلاف، مطالعه موردی: سد 15 خرداد ایران

عنوان مقاله: کاربرد مدل سیستم استنتاج تطبیقی عصبی-فازی درتدوین قوانین بهره‌برداری بهینه کمّی و کیفی از مخازن سد‌ها در زمان واقعی با تاکید بر رفع اختلاف، مطالعه موردی: سد 15 خرداد ایران
شناسه (COI) مقاله: CEE05_305
منتشر شده در پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست در سال ۱۳۹۰
مشخصات نویسندگان مقاله:

فهیمه بقایی شیره جینی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، گروه مهندسی عمران، تهران، ایر
سیداحسان شیرنگی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه مهندسی عمران، کرج، ایران
احسان پورمند - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه مهندسی عمران، کرج، ایران
رضا کراچیان - دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
در بهره‌برداری از مخازن سدها، تصمیم‌گیرندگان و سازمان های مختلف با اهداف و مطلوبیت های متفاوت و متضاد وجود دارند.در دهه های اخیر، کاربرد مدل‌های رفع‌اختلاف در مدیریت منابع آب از اهمیت زیادی برخوردار شدهاست. Shirangi et al. (2008) با تلفیق مدلشبیه‌سازی کمّی و کیفی مخزن و یک مدل بهینه سازی چند هدفه الگوریتم ژنتیک، منحنی تبادلی با اهداف کمّی و کیفی ارائه کردند. در این مقاله، با استفاده از یک مدل جدید رفع اختلاف گروهی که در آن امکان حضور گروهی از تصمیم‌گیرندگان با مطلوبیت های متفاوت فراهم شده است، نقطه بهینه بر روی منحنی تبادل ارائه شده تعیین شد. برای تدوین قوانین و سیاست های بهره‌برداری بهینه کمّی و کیفی از مخزن سد در زمان واقعی، کارایی مدل شبیه سازی هوشمند استنتاج تطبیقی عصبی-فازی مورد بررسی قرار گرفت.مطالعه موردی، سد 15 خرداد می باشد که مخزن آن دارای مشکل مربوط به شوری آب است. نتایج حاصل، نشان دهنده کارایی مناسب مدل های ارائه شده برای رفع اختلاف و تدوین سیاست هایبهره‌برداری بهینه کمّی و کیفی از مخزنمی باشد

کلمات کلیدی:
بهره‌برداری از مخازن سدها، الگوریتم ژنتیک، رفع اختلاف گروهی، سیستم استنتاج تطبیقی عصبی-فازی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CEE05-CEE05_305.html