CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رفتار پس از جاری شدن دیوارهای برشی بتن مسلح کوتاه و متوسط

عنوان مقاله: بررسی رفتار پس از جاری شدن دیوارهای برشی بتن مسلح کوتاه و متوسط
شناسه (COI) مقاله: CESC15_030
منتشر شده در پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

میثم باقری - کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی عمران زلزله، تهران، ایران
ارمین عظیمی نژاد - استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی عمران زلزله، تهران، ایران
عبدالرضا سروقد مقدم - دانشیار و رئیس پژوهشکده سازه، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
بررسی های تجربی نشان داده اند که دیوارهای برشی بلند که در معرض تغییر مکان های غیر الاستیک یکسان قرار دارند، مستقل از مقاومت شان و در نظم از پیش تعیین شده ای که وابسته به هندسه دیوار می باشد، جاری می شوند. فرضیه مستقل بودن تغییر مکان حد جاری شدن نسبت به مقاومت، در مطالعات گذشته در مورد دیوارهای برشی بلند، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است و برای محاسبه آن روابطی نیز پیشنهاد شده است؛ اما درستی این شرایط در مورد دیوارهای برشی کوتاه و متوسط مورد تردید و پرسش می باشد. بنابراین در این مقاله، اعتبار فرض مستقل بودن تغییر مکان حد جاری شدن دیوار از مقاومت اسمی در دیوارهای برشی متوسط و کوتاه و تأثیر پارامترهای مختلف بر رفتار جاری شدگی این نوع دیوارها مورد ارزیابی قرار گرفته است. به این منظور، یک مطالعه پارامتری با استفاده از تحلیل های اجزای محدود بر روی مدل های دیوار برشی کوتاه و متوسط انجام شده است. پارامترهای پاسخ این مدل های ساخته شده (مقاومت اسمی، تغییر مکان حد جاری شدن و پاسخ های حداکثر)، با جایگزینی یک مدل پنج خطی ایده آل سازی شده از منحنی هیسترزیس نیرو تغییرمکان، به دست آمده اند. - تأثیر متغیرهای مقاومت حد جاری شدن آرماتورها، نسبت ارتفاع به طول، وجود المان مرزی، میزان بار محوری، میزان آرماتور طولی المان مرزی و محصورشدگی بتن المان مرزی در تحلی ل این مدل ها، مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده بیانگر این است که تغیی رمکان حد جاری شدن دیوارهای برشی کوتاه و متوسط، با دقت مناسبی در اکثر موارد مستقل از مقاومت آن می باشد

کلمات کلیدی:
دیوار برشی کوتاه و متوسط بتن مسلح، مقاومت اسمی ، تغییر مکان حد جاری شدن، سختی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CESC15-CESC15_030.html