CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی سیستمهای رایج تولید کود کمپوست از بخش آلی زایدات جامد شهری (مطالعه موردی: شهرتبریز)

عنوان مقاله: ارزیابی سیستمهای رایج تولید کود کمپوست از بخش آلی زایدات جامد شهری (مطالعه موردی: شهرتبریز)
شناسه (COI) مقاله: CESC15_067
منتشر شده در پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

الهام ابراهیمی - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب و محیط زیست، دانشکده عمران دانشگاه تبریز
مهدی قنبرزاده لک - استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه

خلاصه مقاله:
با رشد روزافزون جمعیت و افزایش نرخ تولید پسماند، کاهش فضاهای در دسترس در لندفیلهای موجود و قوانین محدودکننده زیست محیطی، یافتن راهکارهای پایدار و مقرونبهصرفه در مدیریت زایدات جامد شهری یکی از مهمترین چالشهای پیش روی جوامع مختلف، خصوصا کشورهای در حال توسعه، بهشمار میرود. در این راستا لازم است روشهایی متناسب با شرایط اقلیمی محیط مورد مطالعه و سازگار با الگوهای زندگی شهروندان با کمترین مخاطرات زیستمحیطی و حداقل هزینهها ارائه و توسعه داده شوند. در مقاله حاضر دو سیستم رایج در تولید کود کمپوست جهت مدیریت بخش ارگانیکپسماند جامد شهری تبریز یعنی روشهای ویندرو و توده هوادهی شده، بر اساس ترکیبی از معیارهای اقتصادی، زیستمحیطی و فنی، مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، ارزش وزندار معیارها، زیرمعیارها و گزینههای تصمیمگیری ارزیابی گردید. نتایج بررسی، ارجحیت 1,67 برابری سیستم ویندرو نسبت به روش توده هوادهی شده را متناسب با شرایط شهر تبریز نشان داد.

کلمات کلیدی:
مواد زاید جامد، پسماند آلی، کمپوست، تصمیمگیری، تحلیل سلسله مراتبیAHP

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CESC15-CESC15_067.html