CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی مقایسهای نشت از سدهای خاکی با هسته مایل و هسته قائم (مطالعه موردی سد شهرچای)

عنوان مقاله: بررسی مقایسهای نشت از سدهای خاکی با هسته مایل و هسته قائم (مطالعه موردی سد شهرچای)
شناسه (COI) مقاله: CESC15_151
منتشر شده در پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

محسن اکبری - دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ارومیه،
افشین امیرپور دیلمی - استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه،
پیمان حمیدی - استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه،

خلاصه مقاله:
یکی از انواع سدهای خاکی، سدهای ناهمگن با هسته رسی میباشند. آب در حین عبور از هسته سد به دلیل نفوذپذیری بسیار کم ،مقدار زیادی از انرژی پتانسیل خود را به دلیل اصطکاک از دست میدهد و در نتیجه مقدار نشت نیز به تناسب کاهش مییابد. این نوع سدها را میتوان بصورت سدهایی با هسته مایل و یا قائم طراحی و اجرا نمود. در این تحقیق با استفاده از روش آنالیز استاتیکی (به کمک نرم افزار Geo studio) که یکی از دقیقترین و بهروزترین روشها برای تحلیل سدهای خاکی بر اساس روش اجزای محدود است، به بررسی مقایسه ای سدهای خاکی با هسته مایل و قائم در حالت تراوش دائم پرداخته شده است. برای این منظور مقطع عرضی سد شهرچای بصورت موردی جهت انجام تحلیلها انتخابشده و توسط نرمافزارهای SLOPE/W، SEEP/W از بسته نرم افزاری GEO-STUDIO مدل گردید. سپس با استفاده از تحلیل برگشتی دادههای ابزار دقیق، پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک مورد استفاده در سد اصلاح گردیده و با تغییر هندسه، همان سد با درنظر گرفتن شرایط یکسان، بصورت هسته مایل مدل شد و رفتار سد برای حالت تراوش دائم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس مقایسهای بین نتایج دو حالت انجام پذیرفت و مقطع بهینه سد ارائه گردید. مقدار دبی نشتی از پی و بدنه سد و وضعیت خط فراتیک و خطوطجریان و پتانسیل داخل بدنه و پی سد برای هردو حالت محاسبه گردید. همچنین پایداری استاتیکی سد برای حالت هسته قائم و هسته مایل نیز مورد بررسی قرار گرفت و ضرایب اطمینان بدست آمده با استانداردهای موجود مقایسه شد. با مقایسه الگوی تراوش در حالت هسته قائم و هسته مایل، در مجموع میتوان گفت اجرای سد با هسته مایل باعث کاهش حجم عملیات خاکی میگردد

کلمات کلیدی:
نشت، سد خاکی، هسته مایل، هسته قائم، نرم افزارGeo-Studio

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CESC15-CESC15_151.html