CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تحلیل عددی پدیده کاویتاسیون در سرریز سد سیلوه با استفاده از نرم افزارFLUENT

عنوان مقاله: تحلیل عددی پدیده کاویتاسیون در سرریز سد سیلوه با استفاده از نرم افزارFLUENT
شناسه (COI) مقاله: CESC15_225
منتشر شده در پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

فرهاد پترینه - دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
یوسف حسن زاده - استاد گروه عمران سازههای هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

خلاصه مقاله:
کاویتاسیون پدیدهای بسیار مهم، تأثیرگذار و مخرب در سازههای هیدرولیکی میباشد، خصوصا در سازههایی مانند سرریزها که هزینه احداث و یا تعمیرات آنها قابل توجه میباشد. این پدیده زمانی رخ میدهد که فشار موجود روی سازه سرریز از فشاربخار کمتر شود. پارامترهای مهم در وقوع این پدیده سرعت جریان، فشار جریان، مقاومت مصالح بستر، صافی سطح بستر و همچنین مقدار هوای موجود در جریان عبوری است یکی از نرمافزارهای متداول با قابلیت کاربردی و تحلیلی مناسب برای چنین تحقیقاتی FLUENT میباشد. فلذا هدف از این مطالعه تحلیل بررسی پدیده کاویتاسیون و احتمال وقوع آن در سازه سرریز سد سیلوه پیرانشهر بهعنوان یکی از پروژههای مرزی و مهم منطقه با کمک نرم افزار FLUENT و کنترل و مقایسه آن با شاخص بحرانی است بر این اساس برای بررسی و مطالعه بهتر عدد شاخص کاویتاسیون در سرریز سد سیلوه برای سرعتها و دبیهای مختلف مدلسازی عددی برای 4 دبی 275، 225، 175، 125 مترمکعببرثانیه صورت میگیرد. در این تحقیق برای مدل هندسی سازه از نرم افزار CAD - AUTO- و جهت شبکهبندی و تعیین شرایط مرزی از نرم افزار GAMBITاستفاده شده شبیه سازی جریان در این تحقیق از گزینه Open-Chaneel مدل آشفتگی k-ε از نوع RNG انتخاب و تعیین سطح آزاد جریان به روش VOF انجام شد. درنهایت مشخص گردید شاخص کاویتاسیون در طول سازه بیشتر از شاخص بحرانی است

کلمات کلیدی:
کاویتاسیون، سرریزFLUENT

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CESC15-CESC15_225.html