CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی اولویت مزیتها و پیاده سازی تکنولوژیهای FRID و GIS در هوشمندسازی بندر امام خمینی (ره) با استفاده از مدل AHP

عنوان مقاله: ارزیابی اولویت مزیتها و پیاده سازی تکنولوژیهای FRID و GIS در هوشمندسازی بندر امام خمینی (ره) با استفاده از مدل AHP
شناسه (COI) مقاله: CESC15_527
منتشر شده در پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدجعفر حجازی - استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی علی پور - دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی، گروه عمران-راه و ترابری

خلاصه مقاله:
با توجه به پدیده جهانی سازی و پیشرفت روزافزون سامانه های زنجیرهی لجستیکی توزیع کالا، بنادر هر کشور نقش مهمی را در رقابت و رشد اقتصادی ایفاء میکند. اما از آنجاییکه زمان ترخیص کالا در اکثر بنادر کشورهای در حال توسعه و از جمله در کشور ما به نسبت کشورهای توسعه یافته بالاتر میباشد، هوشمندسازی بنادر ایران همانند بنادر تجاری و پیشرفته جهان شامل روتردام هلند، هوستون آمریکا و سنگاپور اهمیت پیدا میکند. در این بنادر از تکنولوژیهای نوین مانند RFID,GIS برای هوشمند کردن فرآیند نقل و انتقال کالا استفاده میشود. استفاده از این تکنولوژیها موجب ارتقاء بهره وری در عملکرد بندر و کاهش هزینههای نقل و انتقال کالا در بندر میشود. اکثر تحقیقات صورت گرفته در بنادر پیشرفته دنیا بهدلیل برخورداری از زیرساختهای هوشمند ارتباطی بهوسیله تکنولوژیهای نوین یاد شده و کم بودن زمان ترخیص کالا و کانتینر در این بنادر در زمینه توسعه این زیرساختها صورت گرفته است. در بنادر داخلی و از جمله بندر امام خمینی(ره)، با توجه به فقدان زیرساختهای هوشمند ارتباطی مناسب و بالا بودن میزان رسوب و زمان ترخیص کالا در بندر، در ابتدا باید بهبررسی پیادهسازی تکنولوژیهای نوین یاد شده برای هوشمندسازی و مکانیزه کردن فرآیند نقل و انتقال کالا در بندر و بررسی مزیتهای اقتصادی استفاده از این تکنولوژیها پرداخته شود و پس از پیادهسازی، با توجه به بهرهوری در بخشهای مختلف عملیات بندری، نسبت به توسعه آن اقدام شود. در این تحقیق برای شناسایی اولویت مزیتها و پیادهسازی تکنولوژیهای هوشمند یاد شده در بندر امام خمینی(ره)، از گردآوری دادهها از طریق پرسشنامه و نمونه آماری شامل دو طبقه متخصصان دانشگاهی و کارشناسان بخش شرکتهای حمل و نقل کالا و کانتینر در بندر امام خمینی(ره) و خرمشهر استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل دادههای پرسشنامه نیز از نرم افزار «Expert Choice» مدل تحلیل فرآیند سلسله مراتبی AHP استفاده شده است.

کلمات کلیدی:
تکنولوژیFRID تکنولوژی GIS اولویت مزیتها و پیادهسازی، مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CESC15-CESC15_527.html