CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی تأثیر احداث خط راهآهن درود-خرمآباد-اندیمشک در توسعهاستان لرستان و اصلاح الگوی مصرف سوخت

عنوان مقاله: ارزیابی تأثیر احداث خط راهآهن درود-خرمآباد-اندیمشک در توسعهاستان لرستان و اصلاح الگوی مصرف سوخت
شناسه (COI) مقاله: CESC15_529
منتشر شده در پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی علی پور - دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی، گروه عمران-راه و ترابری
سیدجعفر حجازی - دانشگاه شهید چمران اهواز، استادیار دانشکده مهندسی، گروه عمران-راه و ترابری

خلاصه مقاله:
بدون شک بخش حمل و نقل از مهمترین بخشهای بنیادی و اقتصادی کشور محسوب میشود. بدون توجه به انتخاب مناسب هر یک از زیربخشهای حمل و نقل، خسارات جبرانناپذیری به اقتصاد ملی وارد میگردد. سیستم حمل و نقل ممکن است باعث تمرکز سرمایه های عمومی در مرکز شهرها، موفقیت و یا بحران اقتصادی و یا باعث ایجاد اشتغال و نهایتاً باعث رشد و توسعه کشور گردد. البته این وقتی است که اختصاصمنابع و سیستم حمل و نقل بهطور عقلایی و علمی مکانیابی گردد، در غیر این صورت ممکن است با اتلاف منابع مخصوصاً سوخت مواجه شویم. بررسیهای اقتصادی و اجتماعی در رابطه با اثرات حمل و نقل نشان میدهد که حمل و نقل ریلی در میان شقوق مختلف حمل و نقل دارای مزیتهای نسبی میباشد که مهمترین آن مصرف کمتر انرژی، اثرات ناچیز زیستمحیطی و آلودگی، ایجاد اشتغال و توسعه منطقهای،کاهش نرخ تصادفات جادهای کشور، افزایش رفاه مسافران، کاهش قیمت تمام شده حمل بار با راه آهن و به تبع آن قیمت تولیدات، جذب سرمایههای بخش خصوصی به دلیل سودآوری حمل و نقل ریلی، افزایش بهره وری انرژی و نهایتاً افزایش رونق اقتصادی از طریق عدم پرداخت یارانه انرژی میباشد که خود نمایانگر ضرورت توجه بیشتر برای توسعه راهآهن میباشد. امروزه بهدلیل بعد مسافت بین مراکز تولید و مراکز جمعیتی و مصرفی کشور و قابلیت حمل کالاهای خطرناک و خاص در شرایط ویژه، اهمیت حمل و نقل ریلی بیش از پیش نمایان میشود. در مرکز استان لرستان شهرستان خرمآباد، متأسفانه خط راه آهن وجود ندارد و مردم این منطقه از مزایای آن بی بهره اند. با احداث واریانت راه آهن درود-خرمآباد-اندیمشک و اتصال شهرستان خرمآباد به راهآهن سراسری، توسعه منطقه با سرعت بیشتری صورت خواهد گرفت و اثرات حملو نقل ریلی مانند اثر کم بر محیطزیست، مصرف بسیار کم سوخت و ایمنی و راحتی در بلند مدت قابل مشاهده خواهد بود.

کلمات کلیدی:
راه آهن درود-خرمآباد-اندیمشک، توسعه استان لرستان، اصلاح الگوی مصرف سوخت.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CESC15-CESC15_529.html