CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله توزیع سرفاصله زمانی خودروها در تسهیلات شریانی درجه دو شهر تهران

عنوان مقاله: توزیع سرفاصله زمانی خودروها در تسهیلات شریانی درجه دو شهر تهران
شناسه (COI) مقاله: CESC15_554
منتشر شده در پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

جواد جمعه پور چهار امان - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
حبیب الله نصیری - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

خلاصه مقاله:
حداقل از سال 1936 تا به حال جریان ترافیک به عنوان یک فرآیند تصادفی مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از عناصر مهم این فرآیند تصادفی سرفاصلهی زمانی عبور وسایل نقلیه از یک نقطه ی مشخص در جریان ترافیک است. تعیین تابع توزیع سرفاصله ی زمانی در هر نوع از تسهیلات ترافیکی توجه زیادی را در مرور ادبیات معطوف به خود نموده و از اهمیت بسیاری در مطالعات ترافیکی برخوردار است.سرفاصلهی زمانی مفهومی است که با حجم جریان در تسهیلات مورد مطالعه قرابت نزدیکی دارد و یکی از پارامترهای اساسی در مطالعات تئوری جریان ترافیک به شمار م یرود. این مفهوم در ساخت هر سه مدل پایه ای جریان ترافیک یعنی تعقیب خودرو ، تغییر خط و پذیرش فرصت کاربرد دارد و لذا شناخت و تحلیل آن از اهمیت اساسی در مطالعات جریان ترافیک برخوردار است. این پژوهش به مطالعهی توزیعسرفاصلهی زمانی جریان ترافیک در تسهیلات ترافیکی در شهر تهران پرداخته و توزیع آماری مناسب این پارامتر در تسهیلات مورد مطالعه را معرفی نموده است. روش تحقیق بدین صورت است که در بازه های زمانی مناسب سرفاصله زمانی خودرو های عبوری بدست آورده می شود. و سپس توسط نرم افزار های آماری، نظیرSPSS و EasyFit توزیع آنها مشخص می شود و در نهایت توزیع های بدست آمده با یکدیگر مقایسه می شوند.

کلمات کلیدی:
سرفاصله زمانی، توزیع آماری، توزیع بتا، لگ نرمال

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CESC15-CESC15_554.html