CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله کالیبراسیون وآنالیزعدم قطعیت مدلSWAT روی حوضه آبخیز رودخانه حاجی قوشان

عنوان مقاله: کالیبراسیون وآنالیزعدم قطعیت مدلSWAT روی حوضه آبخیز رودخانه حاجی قوشان
شناسه (COI) مقاله: CESC15_571
منتشر شده در پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدصادق نوروزی نظر - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان
غلامحسین اکبری - دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان

خلاصه مقاله:
مدل ابزرارزیابی آب وخاکSWAT به منظور پیش بینی جریان و رسوب رودخانه در یک حوضه آبخیز کشاورزی، در گام زمانی ماهانه واسنجی و اعتبارسنجی شد. تعداد زیادی از دادههای ورودی نقطهای مانند داده های آب و هوا و دادههای هیدرومتری مورد استفاده قرار گرفت.ابتدا، پارامترهای حساس در تولید جریان و رسوب، با انجام آنالیز حساسیت تعیین شدند. سپس با اختصاص دادن عدم قطعیت به هرکدام از این پارامترها و با استفاده ازداده های دبی و رسوب ماهانه مشاهدهای در ایستگاه هیدرومتری حاجی قوشان، این پارامترها در نرم افزار 1SWATCUP تعدیل شدند و بدین ترتیب مدل واسنجی و باند عدم قطعیت محاسبه شد. نتایج حاصل از کاربرد مدل SWAT در این حوضه، نشان دهنده ضرایب نش ساتکلیف 0/75 و 0/68 به ترتیب برای رواناب و رسوب ماهانه در دوره واسنجی بود. این ضرایب در دوره اعتبارسنجی به ترتیب برای این ایستگاه 0/72 و 0/62 بدست آمد. نتایج این تحقیق نشان از قابلیت بالای مدل SWAT در براورد رواناب و رسوب ماهانه در این حوضه دارد. همچنین نتایج نشان داد که مدلSWAT جریان ماهانه را بهتر از رسوب ماهانه شبیه سازی می کند.

کلمات کلیدی:
مدلسازی هیدرولوژیکی،واسنجی، اعتبارسنجی، آنالیز عدم قطعیت، آنالیز حساسیت.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CESC15-CESC15_571.html