CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تخمین سطح آب زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از شبکه های عصبیمصنوعی

عنوان مقاله: تخمین سطح آب زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از شبکه های عصبیمصنوعی
شناسه (COI) مقاله: CESC15_573
منتشر شده در پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

رضا شمسی سوسهاب - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
محمدتقی ستاری - عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

خلاصه مقاله:
منابع آب های زیرزمینی منبع بسیار مهمی جهت تامین آب مصرفی در بخش های کشاورزی، صنعت و شرب منطقه دشت اردبیل می باشد. در این تحقیق هدف تخمین سطح آب زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی می باشد.. شبکه های عصبی مصنوعی با تجزیه و تحلیل داده های ورودی و نتایج نظیر آن ها ارتباط منطقی بین داده ها برقرار می کند. در این تحقیق از اطلاعات 24 پیزومتر و 4 ایستگاهباران سنجی جهت آموزش مدل استفاده شد. ورودی های مدل، مقدار آب ورودی به هر پلیگون بر حسب متر مکعب ناشی از بارندگی، میزان برداشت آب از چاه های آب شرب و کشاورزی وتراز سطح آب در گام های زمانی قبل و خروجی مدل تراز سطح آب در گام زمانی فعلی بوده است. در این تحقیق حجم آب برداشتی در هر ماه از کنتورهای توربینی با دقت مناسب استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تراز آب زیرزمینی اغلب ایستگاههای این دشت ( به غیر از مناطق غرب و شمال غربی دشت اردبیل ) دارای روند منفی معنی داری می باشد. ضمناً با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی و دقت در تخمین میزان آب برداشتی از سفره آب زیرزمینی می توان سطح ایستابی آب را با دقت بالایی نسبت به اطلاعات تبخیر از سطح گیاه مرجع به عنوان شاخص برداشت آب تخمین زد RMSE=0/0320,R=0/9408

کلمات کلیدی:
تراز آب زیرزمینی، شبکه عصبی مصنوعی، سفره آب زیرزمینی، دشت اردبیل.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CESC15-CESC15_573.html