CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله آنالیز روشهای مختلف منحنی سنجه در برآورد بار رسوبی معلق با استفاده از نرم افزارSTM (مطالعه موردی: رودخانه نازلو چای ارومیه)

عنوان مقاله: آنالیز روشهای مختلف منحنی سنجه در برآورد بار رسوبی معلق با استفاده از نرم افزارSTM (مطالعه موردی: رودخانه نازلو چای ارومیه)
شناسه (COI) مقاله: CESC15_578
منتشر شده در پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

لیلا مهردار - گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
مهدی یاسی - گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

خلاصه مقاله:
تخمین قابل قبول و صحیح بار رسوب معلق رودخانه ها از منطر های بسیاری دارای اهمیت فراوانی است. جوان بودن تحقیقات این رشته و فقدان اندازه گیری های دراز مدت فرسایش، مانع از دست یابی به اعداد قابل اعتماد شده است. هدف از انجام این تحقیق، تعیین کارایی و ارزیابی روشهای هیدرولوژیکی متداول در برآورد بار معلق با استفاده از نرم افزار STM همچنین انتخاب بهترین روش برآورد رسوب می باشد که بر روی ایستگاه هیدرومتری تپیک بر روی رودخانه نازلو در حوضه آ بریز دریاچه ارومیه به انجام رسیده است. در نهایت برای کل داده ها، با مقایسه مقادیر شاخصهای آماری، روش های پارامتری و غیر پارامتری با دارا بودن بیشترین R2 (ضریب همبستگی) یزایز یا 0/526 کمترین RMSE میانگین مربعات خطا برابر با 38/79 طابق بهتری با داده های رسوب سنجی داشته اند و به عنوان روش مناسب مشخص گردید. مقدار بار رسوبی سالیانه نیز در رودخانه نازلو توسط این نرم افزار بااستفاده از داده های ایستگاه آبسنجی تپیک قابل محاسبه است. بر اساس این نتایج آورد سالیانه بار معلق رودخانه نازلوچای در محل ایستگاه هیدرومتری تپیک بطور متوسط 365588 تن در سال است.

کلمات کلیدی:
انتقال رسوب، روش های هییدرولوژیکی، رودخانه نازلو، منحنی سنجهSTM

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CESC15-CESC15_578.html