CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مقایسه عددی روند رسوب گذاری در مخزن سد،در شرایط جریان ماندگار وشبه ماندگار

عنوان مقاله: مقایسه عددی روند رسوب گذاری در مخزن سد،در شرایط جریان ماندگار وشبه ماندگار
شناسه (COI) مقاله: CESC15_587
منتشر شده در پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

رسول قبادیان - دانشیار گروه آب دانشگاه رازی کرمانشاه
هانیه رحیمی فر - دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه رازی

خلاصه مقاله:
پیش بینی روند رسوبگذاری در مخازن سدها به منظور تعیین عمر مفید مخزن سد همواره مورد توجه مهندسان علم هیدرولیک رسوب و بهره بردان از سد می باشد. از این رو در این تحقیق مدلی کامپیوتری برای روند یابی رسوب در مخرن سد تهیه شد که در آن ابتدا در هر گام زمانی پروفیل جریان در مخزن سد محاسبه می شود پس از آن با حل معادله پیوستگی رسوب تغییرات پروفیل بستر برای همان گام زمانی محاسبهمی شود و تا انتهای زمان محاسبات این روند ادامه می یابد. پس از کالیبراسیون مدل تهیه شده تاثیر ماندگاری و شبه ماندگاری جریان ورودی به مخرن سد بر روی الگوی رسوبگذاری در مخرن یک سد نمونه بررسی شد.بدین منظور ابتدا با دبی میانگین سالانه روند رسوبگذاری برای مدت ده سال برای شرایط جریان ماندگار بررسی شد. سپس با میانگین دبی فصلی یک هیدروگراف شبه ماندگار به مدت ده سال برای مدلمعرفی و نتایج رسوبگذاری با حالت ماندگار مقایسه شد. نتایج نشان داد میزان حجم و پیشروی رسوب در حالت شبه ماندگار بیشتر از حالت ماندگار می باشد. برای شرایط این تحقیق در طی مدت ده سال شبیه سازی، پیشروی رسوب گذاری در حالت شبه ماندگار 1 کیلومتر بیشتر از حالت ماندگار است. نهایتا در این تحقیق نمودار های حجم –سطح –ارتفاع محاسبه شده بعد از ده سال بر اساس مدل حاضر با نمودارهایبدست آمده با روش افزایش سطح و کاهش سطح مقایسه گردید که روش افزایش سطح همخوانی بیشتری با مدل عددی حاصل از این تحقیق داشت.

کلمات کلیدی:
رسوبگذاری مخزن،جریان ماندگار، جریان شبه ماندگار،مدل عددی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CESC15-CESC15_587.html