CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی و ارزیابی کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی دشت اوان ازنظر شرب با استفاده از نرم افزار Arc GIS

عنوان مقاله: بررسی و ارزیابی کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی دشت اوان ازنظر شرب با استفاده از نرم افزار Arc GIS
شناسه (COI) مقاله: CESC15_591
منتشر شده در پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه حسینی - دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز،
نصرالله کلانتر - دکتری آبشناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
عاطفه شتوی - دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز،

خلاصه مقاله:
در چند دهه گذشته آبخوانهای آبرفتی بهعنوان یکی از منابع مهم تأمین کننده آب شرب در ایران بوده اند ولی فزونی بهره برداری از این منابع و کم بودن تغذیه طبیعی نسبت به میزان برداشت باعث شده افت شدید سطح ایستابی و تنزل کیفیت آب، روزبهروز بیشتر شود. عوامل دیگری که باعث تغییر در کیفیت آب زیرزمینی میشود، تغییر در شرایط مختلف ازجمله شرایط آب و هوایی، مدتزمان ماندگاری آب در آبخوان، جنسسازنده ای زمین شناسی و ... میباشند ازاینرو ارزیابی و اندازهگیری دقیق غلظت یونهای عمده در آبهای زیرزمینی از اقدامات اولیه جهت بررسی کیفیت آب برای مصارف شرب میباشد. دشت اوان در منتهیالیه جنوبی قسمتهای کوهستانی حوزه رودخانه کرخه و بین طولهای جغرافیایی (فرمول در متن اصلی مقاله) قرار دارد. بررسی کیفیت آبخوان در این منطقه با نمونه گیری در قسمتهای مختلف و استفاده از نرم افزارهای Aq.qA برای تعیین تیپ آب و با استفاده از نرمافزار Arc Gis برای ترسیم نقشههای هممقدار مجموع املاح، سدیم، کلر، سولفات و سختی و درنهایت نقشه پهنهبندی کیفیت آب زیرزمینی ازلحاظ شرب ترسیم گردید. بااستفاده از این نقشه میتوان مکانهای مناسب و نامناسب جهت شرب را تشخیص داد.

کلمات کلیدی:
آب زیرزمینیAqqA ،Arc Gisدشت اوان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CESC15-CESC15_591.html