CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی یادگیری بازی محور: رویکردها و روشها

عنوان مقاله: ارزیابی یادگیری بازی محور: رویکردها و روشها
شناسه (COI) مقاله: CGCO02_020
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

اعظم اسفیجانی - عضو هیات علمی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:
اگرچه نتایج مطالعات انجامشده در زمینه یادگیری بازی محور، بیانگر تاثیر مثبت بازیهای رایانهای بر عملکرد یادگیرنده در سطوح مختلف نگرشی، شناختی و فراشناختی است، با این حال، سنجش و ارزشیابی دقیق و موثق این نوع یادگیری، همچنان بهعنوان یک چالش اساسی مطرح است. ازآنجاکه در یادگیری بازی محور، پرورش مهارتهای پیچیده و سطح بالا، نظیر مهارت حل م سیله ، ت صمیم گیری، تفکر خلاق و غیره در خلال فرایند بازی رخ میدهد، ا ستفاده از روشهای ارز شیابی نتیجه مدار سنتی در سنجش آن ناکارآمد است. این موضوع، نیاز مبرم به رویکردهای متفاوت ارزشیابی، متناسب با ویژگیهای نهفته در این شیوه آموز شی و کارآمد در سنجش صلاحیت های بهد ست آمده از آن را عیان می سازد. در مقاله حا ضر، رویکردهای ویژهای معرفی خواهد شد که در صورت بهکارگیری مناسب میتوانند چالش مطرحشده را برطرف سازند.

کلمات کلیدی:
ارزیابی یادگیری، سنجش یادگیری مبتنی بر بازی، رویکرد یادگیری بازی محور

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CGCO02-CGCO02_020.html