CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله استفاده از الگوریتم راهزن چند مسلح برای تعیین رنگ پس زمینه بازی های رایانه ای

عنوان مقاله: استفاده از الگوریتم راهزن چند مسلح برای تعیین رنگ پس زمینه بازی های رایانه ای
شناسه (COI) مقاله: CGCO02_022
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا امیری - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تولید بازیهای رایانهای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
یونس سخاوت - استادیار و عضو هیات علمی دانشکده چندرسانهای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

خلاصه مقاله:
طراحان بازیهای رایانهای همیشه به دنبال راههایی هستند که بتوانند ترجیحات و تمایلات مخاطبان را شناسایی کرده وبازیهایی طراحی کنند که آنها را هرچه بیشتر جذب نمایند. هر بازی رایانهای متغیرهای زیادی دارد که میتواند برای جذبمخاطب و ارتقای بازی مقداردهی شود. در این مقاله، رنگ پسزمینه بازی بهعنوان متغیر تاثیر گذار در جذابیت بازی مورد توجه قرارگرفته و از روش راهزن چند مسلح ) Multi-Arm Bandit ( برای تعیین مقدار این متغیر استفادهشده است. هدف از این مقالهبررسی این موضوع است که آیا روش راهزن چند مسلح میتواند برای تعیین خودکار رنگ پسزمینه بازی متناسب با عملکردو علایق بازیکن استفاده شود. برای پیادهسازی روش راهزن چند مسلح از الگوریتم epsilon-greedy استفادهشده است. بررسی صحت و کارایی الگوریتم پیاده شده، از طریق یک مطالعه کاربری انجامگرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آناست که در مقدار قابلتوجهی از موارد روش راهزن چند مسلح رنگ مورد علاقه کاربر )بر اساس اظهار بازیکن قبل از انجامبازی( را بهعنوان رنگ پسزمینه انتخاب کرده است که نشان از پتانسیل بالای این روش برای بهبود طراحی بازی و تعیین خودکار مقدار متغیرهای مختلف بازی دارد

کلمات کلیدی:
روش راهزن چند مسلح، رنگ پسزمینه بازی، طراحی بازی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CGCO02-CGCO02_022.html