CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله امکانسنجی خلق بازی رایانهای دینی

عنوان مقاله: امکانسنجی خلق بازی رایانهای دینی
شناسه (COI) مقاله: CGCO02_025
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی رازی زاده - دانشجوی دکتری حکمت هنر دینی

خلاصه مقاله:
امروزه بازیهای رایانهای همچون سایر هنرها، از ظرفیتی عظیم برای ارایه محتوایی برآمده از باورها و آموزههای مقبول و پذیرفته شده از سوی سازندگان بازیهای رایانهای به منظور ارتقای نگرش مذهبی، افزایش اطلاعات دینی و حتی امکانخلق یک تجربه معنوی برای کاربران این هنر نوظهور برخوردار گ شته ا ست. این امکان می تواند با توجه ویژه به خصو صیات منحصر به فرد بازی های رایانهای و با استفاده از ویژگی هایی که در خلق هنر اسلامی تبیین شده است، به مرز فعلیت رسی ده، درنهایت منجر به خلق یک بازی رایانهای ا سلامی شود. بدین منظور، پر س ش ی که این پژوهش در صدد پا سخ به آن برآمده، چگونگی ارایه یک بازی رایانهای دینی ا ست؛ اما پیش از برر سی و پا سخ به این پر سش، ناگزیر باید پر س شی بنیادی تر مورد توجه قرار گیرد و آن این مسیله است که آیا اساسا امکان ارایه یک بازی رایانه ای دینی وجود دارد از اینرو و به منظور بررسی امکان و چگونگی ارایه بازی رایانه ای دینی، مقاله حاضر تلاش میکند با روش توصیفی -تحلیلی، بازی رایانهای و هنر دینی را مورد برر سی قرار دهد. مهم ترین د ستاورد این پژوهش نیز تبیین چگونگی برقراری ارتباطی منا سب و معنا ساز میان فرم و قالب بازی رایانهای با محتوای برآمده از آموزههای دینی به منظور ارایه بازی رایانهای اسلامی است.

کلمات کلیدی:
بازی رایانهای، رویکرد تاریخینگری، رویکرد سنتگرایان، هنر دینی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CGCO02-CGCO02_025.html