CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بازی نمایی سبز: روش نوینی برای بهبود مصرف پایدار

عنوان مقاله: بازی نمایی سبز: روش نوینی برای بهبود مصرف پایدار
شناسه (COI) مقاله: CGCO02_026
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

شهربانو یدالهی - دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:
برای دا شتن جهانی بهتر، بازاریابان و سیا ستمداران به دنبال راهکارهایی برای ترغیب افراد جامعه به سمت توجه به مسایل محیطی و مصرف پایدار هستند. یکی از روشهای نوین برای دستیابی به این مهم، بازی نمایی است که میتواند در یک محیط رقابتی، مصرف کنندگان را به انجام یا عدم انجام رفتارهای خاصی تشویق کند. در حوزه مصرف پایدار استفاده از عناصر طراحی بازی برای حل مسایل محیطی را بازی نمایی سبز می نامند. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که چگونه شرکتها میتوانند با استفاده از عناصر بازی نمایی، مصرف کنندگان را به انجام رفتارهای سبز تشویق و سبک جدیدی را در الگوی م صرف پایدار ایجاد کنند. برای د ستیابی به این هدف، به تعریف اجمالی و تو صیفی ویژگی ها، تاثیرات و برنامههایی از مفاهیم بازی نمایی و بازی نمایی سبز پرداخته شد و سپس مدلی برای مصرف پایدار برمبنای عناصر بازی نمایی سبز ارایه گردید. این پژوهش مقدمهای برای مفهوم سازی روش نوظهور بازی نمایی سبز خواهد بود که تلاشهای پژوهشگران، بازاریابان و مدیران را برای توسعه این رویکرد در آینده میطلبد.

کلمات کلیدی:
بازی نمایی، بازنمایی سبز، مصرف کننده سبز، مصرف پایدار، بازاریابی سبز

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CGCO02-CGCO02_026.html