CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بازی های اینترنتی و رایانه ای وسواسگونه، تهدیدی برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در عصر فناوری اطلاعات

عنوان مقاله: بازی های اینترنتی و رایانه ای وسواسگونه، تهدیدی برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در عصر فناوری اطلاعات
شناسه (COI) مقاله: CGCO02_027
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

سعید طالبی - استادیار برنامه ریزی آموزشی- عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان فارس

خلاصه مقاله:
هدف پژوهش بررسی نقش بازی های اینترنتی و رایانه ای و انجام وسواس گونه آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات است جامعه آماری آن دانش آموزان مقطع متوسطه بودندکه با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان و همچنین روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شدند ابزار ) گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه تجربه استفاده از بازی های اینترنتی و رایانه ای فاگان) 2004است. برای جمع آوری اطلاعات جمعیت شناختی نظیر جنسیت و مدت زمان استفاده از بازی های رایانه ای، در ابتدای پرسشنامه فاگان، از دانش آموزان خواسته شد ابتدا به این دو سوال پاسخ دهند، اطلاعات جمعآوری شده به وسیله آزمونهای آماری تی گروههای مستقل، تحلیل واریانی یک راهه و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد نتایج نشان داد که بین مدت زمان استفاده از بازی های اینترنتی و رایانه ای با پیشرفتتحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد ضمن اینکه تاثیر جنسیت در تجربه و مدت زمان استفاده از بازی های اینترنتی و رایانه ای متفاوت بود و پسران از میانگین بیشتری نسبت به دختران برخوردار بودند و در نهایتبین تجربه استفاده از بازی های رایانه ای با پیشرفت تحصیلی رابطه معکوس وجود داشت و دانش آموزانی که از تجربه بیشتری در زمینه استفاده از بازی های اینترنتی و رایانه ای برخوردار بودند از پیشرفت تحصیلی کمتری برخوردارند.

کلمات کلیدی:
بازی های اینترنتی و رایانه ای، تجربه استفاده، مدت زمان استفاده، پیشرفت تحصیلی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CGCO02-CGCO02_027.html