CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر بازیهای رایانه ای آموزشی چندکاربره تحت وب بر یادگیری دانش آموزان

عنوان مقاله: بررسی تاثیر بازیهای رایانه ای آموزشی چندکاربره تحت وب بر یادگیری دانش آموزان
شناسه (COI) مقاله: CGCO02_031
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

خدیجه علی آبادی - دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی(ره)
سعید پورروستایی اردکانی - عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
صلاح اسمعیلی گوجار - کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

خلاصه مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر بازیهای رایانه ای چندکاربره تحت وب بر یادگیری دانش آموزان است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی منطقه باغستان شهرستان شهریار در استان تهران که در سال تحصیلی1394-95 مشغول به تحصیل مبحث کسر در درس ریاضی بودند می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 50نفر از دانش آموزان سال ششم ابتدایی دبستان رسالت کوی مویز منطقه باغستان با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شد. نمونه مورد مطالعه به دو گروه 25 نفری )گروه آزمایش و کنترل( به روش تصادفی ساده و انتصاب تصادفی تقسیمشدند. روش تحقیق، روش آزمایش با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. در پایان دوره آموزشی پس آزمون پیشرفت تحصیلی درس ریاضی در مبحث کسر ها ازهردوگروه به عمل آمد. ابزار این تحقیق آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی درمبحث کسر ها که توسط محقق طراحی و ساخته شده است و پایایی آن که با استفاده از روش کودرریچادسون ) KR-21 ( محاسبهشد 75 /. می باشد. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی )آزمون t گروههای مستقل( استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بازیهای آموزشی رایانه ای بر یادگیری مبحث کسرها در درس ریاضی دانش آموزان پایه ششم موثر است

کلمات کلیدی:
یادگیری، بازی رایانه ای آموزشی، تحت وب

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CGCO02-CGCO02_031.html