CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بزرسی واکنش ژنوتیپ های گنذم نان به تنش خشکی در کشت جنین بالغ

عنوان مقاله: بزرسی واکنش ژنوتیپ های گنذم نان به تنش خشکی در کشت جنین بالغ
شناسه (COI) مقاله: CIGS12_0550
منتشر شده در دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران در سال ۱۳۹۱
مشخصات نویسندگان مقاله:

سمیه ناصریه - دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
عزت الله فرشادفر - استاد و عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی
محمدمهدی جوکار - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد کرمانشاه واحد کرمانشاه
هومن شیروانی - کارشناس ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، باشگاه پژوهشگران جوان، کرمانشاه، ایران

خلاصه مقاله:
بررسی واکنش به خشکی ژنوتیپ های مختلف گندم نان با استفاده از کشت جنین بالغ در آزمایشی با 20 ژنوتیپ گندم نان و در 6 سطح خشکی (صفر 0، 2، 4، 6، 8 و 10) که با استفاده از PEG اعمال شده بود، بصورت فاکتوریل 20*6 در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار و با 5 نمونه در هر تکرار ا نجام گرفت. بدین منظور در ابتدا جنین های بالغ ژنوتیپ ها در محیط کشت هورمون دار قرار داده شده و پس از تولید کالوس به محیط کشت های حاوی سطوح مختلف PEG منتقل گردیدند. یادداشت برداری از کالوس ها در صفر 0، 4، 8، 12 و 16 روز پس از کشت انجام گرفت. ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ ها از طرق پارامترهای وزن تر، وزن خ شک، قطر کالوس و سرعت رشد کالوس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که بین ژنوتیپ های مورد بررسی از نظر صفات مورد مطالعه در سطح 1% اختلاف معنی داری وجود دارد. در مجموع با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که ژنوتیپ های شماره 10 و 17 دارای وضعیت بهتری نسبت به سایرژنوتیپ ها بود و از ظرفیت ژنتیکی خوبی جهت مقاومت به خشکی برخوردار می باشد و به عنوان ژنوتیپ های متحمل شناخته می شوند. در پایان نیز جهت گروه بندی ژنوتیپ ها بر اساس پارامترهای مورد بررسی از تجزیه خوشه ای صورت گرفت و ژنوتیپ ها در 4 گروه قرار گرفتند که ژنوتیپ های گروه اول (10 و 17) از نظر پارامترهای مورد بررسی در وضعیت بهتری قرار داشتند.

کلمات کلیدی:
گندم نان، خشکی، جنین بالغ، PEG

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CIGS12-CIGS12_0550.html