CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی اثر زلزله بر شریانهای حیاتی استان همدان با نگاه ویژه به خطوط انتقال گاز

عنوان مقاله: بررسی اثر زلزله بر شریانهای حیاتی استان همدان با نگاه ویژه به خطوط انتقال گاز
شناسه (COI) مقاله: CMCILFUS01_023
منتشر شده در نخستین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی در سال ۱۳۹۰
مشخصات نویسندگان مقاله:

مرتضی فرامرز - کارشناسی رشته معماری دانشگاه سوره تهران (عضو باشگاه پژوهشگران جوان)

خلاصه مقاله:
سیستمهای خدماتی در جامعه شهری که کارکرد آنها بر روی یکدیگر اثر متقابل دارد و زندگی شهری به آنها وابسته استرا می- توان شریانهای حیاتی آن جامعه نامید به بیان دیگر سازه هایی که زندگی شهری به انها بستگی زیادی دارند و عملکرد بد انها باعث عملکرد بد شهری میشود را شریانهای حیاتی گویند .وجود آگاهی کافی در مورد تاثیر پذیری شریانهای حیاتی از زمین لرزه ها و احیاناً سایر سوانح طبیعی امری اجتناب ناپذیر به نظر میرسد .چرا که انسانها بدلیل نیازهای روزمره و یا قرار گیری در مجاورت این شریانها ارتباط تنگاتنگ با آنها پیدا کردهاند .به همین جهت باید در زمینه شریانهای حیاتی مطالعات و بررسیهایبیشتری صورت پذیرد .در این مطالعات اسلوب مناسبی برای پیش بینی رفتار شریانها در هنگام وقوع ید که طراحان و مدیران را با بینش بیشتری در مقابل سوانح طبیعی قرار خواهد داد. خطوط انتقال گاز از Ĥ لرزه بدست می مهمترین شریانهای حیاتی در زندگی شهریمحسوب میشوند .رفتار لوله هایانتقال گاز در زلزله هایگذشته نشان دهنده آسیب پذیری آنها در برابر زلزله می باشد .لوله های انتقال گاز حاوی مواد اشتغالپذیر هستند و نشت- گاز و آتشسوزیهای پساز آن میتواند موجبصدمات جانی و خسارتهای مالی و زیانهای زیستمحیطی گردد و بر ایناساسمقاوم سازی این خطوطدر برابر زلزله مخصوصا در مناطق لرزه خیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایران یکی از کشورهایی است که جمعیت بسیار زیادی را در خود جای داده و دارای امکانات شهری نسبتاً مدرن و با ارزش است و گذشته از سیل، خشکسالی، طوفان و مشکلات زیست محیطی در شهرهای بزرگ بواسطه قرار گرفتن در محدودههای موجود در یک محدوده life lines گسلهای فعال در معرض زلزله های محتملی با بزرگی بالاست .لذا شریانهای حیاتی بزرگشهری از سازههای بنیادی آن محسوب میگردند و مردم خدماتزیادی را از این شریانها دریافتمی نمایندو به تبع آن استان همدان نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود

کلمات کلیدی:
شریانهای حیاتی استان همدان زلزله

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CMCILFUS01-CMCILFUS01_023.html