CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تخمین خسارت لرزهای مجموعهی بیمارستان امام خمینی شهر تهران

عنوان مقاله: تخمین خسارت لرزهای مجموعهی بیمارستان امام خمینی شهر تهران
شناسه (COI) مقاله: CMCILFUS01_061
منتشر شده در نخستین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی در سال ۱۳۹۰
مشخصات نویسندگان مقاله:

سارا کشانی - دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش زلزله، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
بهروز بالایی لنگرودی - کارشناس ارشد مدیریت سوانح طبیعی، دانشگاه تهران
امیر عباس امامی - مدیر دفتر فنّی و عمرانی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
اسماعیل صالحی - استادیار رشتهی مدیریت سوانح طبیعی دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
در چند دههی اخیر، تعداد سوانح طبیعی و میزان خسارت وارد به شهرها و نیز تلفات ناشی از وقوع سوانح طبیعی روند افزایشی داشته است که این افزایش تعداد سوانح، در مورد زلزلهها نیز صدق میکند. زلزلههای چند سال اخیر به خوبی نشان میدهد که هیچ جای کرهی زمین، در برابر زلزله ایمن نیست و در مناطقی از دنیا که سابقهی رخداد زلزله در آنها وجود دارد، هنوز هم در معرض این پدیدهی ویرانگر هستند.یکی از مهمترین فازهای پس از سوانح، فاز پاسخ است که فعالیتهای امدادی از مهمترین برنامههای این فاز محسوب میشود. عملکرد بیمارستان ها نقش بسیار مهمی در فاز پاسخ پس از زلزله ایفا میکنند. لذا آگاهی از وضعیت بیمارستان ها در هنگام زلزله از اهمیت خاصی برخوردار است. با آگاهی از وضعیت آسیبپذیری فیزیکی آنها، میتوان به تخمین ظرفیت باقیمانده پس از زلزله و بسیاری دیگر از تصمیمگیریهای مدیریتی پرداخت. از روشهای مورد استفادهی بسیاری از متخصصان جهت تخمین خسارت، روش تخمین خسارت HAZUS است که توسط آژانس مدیریت شرایط اضطرار فدرال امریکا طرّاحی گردیدهاست. هدف این مطالعه تعیین احتمال خسارت مجموعهی بیمارستانی امام خمینی (ره) در سطوح مختلف برای یک زلزلهی خاص که به عنوان زلزلهی سناریو معرّفی میگردد می باشد.

کلمات کلیدی:
تخمین خسارت، آسیبپذیری لرزهای، بیمارستان، منحنی شکنندگی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CMCILFUS01-CMCILFUS01_061.html