CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی امکان سنجی داد و ستد الکترونیکی با مولفه های اقتصادی اجتماعی مطالعه موردی در کلان شهر کرج

عنوان مقاله: بررسی امکان سنجی داد و ستد الکترونیکی با مولفه های اقتصادی اجتماعی مطالعه موردی در کلان شهر کرج
شناسه (COI) مقاله: CMMS05_015
منتشر شده در پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

غلامرضا پسیان - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، مرکز کرج، گروه مدیریت بازرگانی،کرج، ایران
یاسر رادی - کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات، واحد اردبیل،گروه حسابداری، اردبیل، ایران
رضا قصابی - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، مرکز کرج، گروه مدیریت بازرگانی،کرج، ایران

خلاصه مقاله:
امروزه در بسیاری از کشورها به خصوص در جوامع پیشرفته کمتر فعالیتی را می توان یافت که در آن از فناوری اینترنت استفاده نمی شود. رایج ترین این نوع فعالیت ها، انجام امور بانکی ، خرید انواع بلیط های مسافرتی، ثبت نام در آزمون هایورودی دانشگاه ها و تبلیغات، بازاریابی و خرید برخی خدمات هستند. در این میان با توجه به اثرات جانبی مرتبط با بازاریابی و خرید کالا به خصوص خرید مایحتاج روزانه)اعم از کالا و خدمات( که ایاب و ذهاب های درون شهری را گریز ناپذیر می کند وکمترین پیامدهای آن ایجاد ترافیک، آلودگی هوا و صوت، فشارها و استرس های روحی و روانی ناشی از مسافرت های درونشهری، اتلاف وقت برای انجام خرید کالا و خدمات به خصوص در کلان شهرها، می باشد، دستیابی به روش جایگزین مناسب برای خرید کالا و خدمات به روش سنتی را گریز ناپذیر نموده است. بر این اساس، در این تحقیق در کلان شهر کرج با هدفبررسی امکان سنجی)امکان پذیری( را ه اندازی سامانه بازاریابی و خرید الکترونیکی کالا و خدمات، اقدام به پژوهش از طریقتدوین پرسشنامه مشتمل بر 22 سئوال در قالب شش گروه از سئوالات جهت جمع آوری داده های مورد نیاز شده است. به طوری که با استخراج نتایج از 025 پرسشنامه تکمیل شده و انجام آزمون اعتبار و کفایت داده ها اقدام به تجزیه و تحلیل آنها با استفاده ازروش های تجزیه و تحلیل فراوانی، خوشه ای و همبستگی مبتنی بر رگرسیون لجستیک شده است. نتایج بدست آمده نشاندهندهاین است که امکان پذیری راه اندازی سامانه بازاریابی و خرید الکترونیکی کالا و خدمات تابعی از عوامل کیفیت خدمات اینترنتی از میان شش عامل مورد بررسی می باشد. به نحوی که چنانچه امکانات و تسهیلات لازم در دستیابی به آنها میسر گردد، امکانجایگزینی بازاریابی و خرید الکترونیکی کالا و خدمات با روش سنتی موجود در منطقه تحقیق وجود دارد. این در حالی است کهسایر عوامل شامل سطح تحصیلات، سن، شغل، میزان درآمد ماهیانه، کیفیت ارائه خدمات اینترنتی نیز به طور انتزاعی در این زمینه مؤثر می باشند.

کلمات کلیدی:
اینترنت، بازاریابی و خرید الکترونیکی، خرید برخط، خرید سنتی، سامانه بازاریابی و خرید الکترونیکی،کلان شهر کرج

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CMMS05-CMMS05_015.html